J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, IČO: 00168939 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00168939. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00168939 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 3. 1953
Názov
od 18. 9. 1991 do 23. 11. 2021

J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno

Adresa sídla
od 18. 9. 1991 do 23. 11. 2021
Brezno, Námestie M.R.Štefánika 20/15, PSČ 97751
IČO
od 18. 9. 1991

00168939

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
83/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 30. 12. 1992 do 15. 9. 1994
mäsiarstvo a údenárstvo
od 18. 9. 1991 do 29. 12. 1992
Pre splnenie svojich úloh a celospoločenských cieľov družstvo v súlade s úlohami štátneho plánu a princípmi socialistickej zákonnosti plní najmä tieto úlohy: a/ zabezpečuje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu b/ zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby c/ poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov d/ vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny e/ nakupuje, spracúva a predáva poľnohospo- dárske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu f/ za účelom rozvoja svojej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou g/ vykonáva vlastnú závodnú dopravu a zabezpečuje dovoz tovarov občanom podľa plat- ných cenových predpisov h/ vykonáva práce a služby výpočtovej techniky v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďalšie spotrebné družstvá a iné organizácie i/ na základe zákonom stanovených pravidiel uskutočňuje zahranično-hospodársku činnosť a to spravidla na základe devízového samofinancovania j/ získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu, ako aj k účasti na riadení družstva k/ v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-vý- chovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia l/ v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
aranžérske služby
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
automatizované spracovanie dát
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
výroba hotových jedál a polotovarov
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
opravy motorových vozidiel
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
pohostinská činnosť a ubytovacie služby
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
pohostinská činnosť
od 16. 9. 1994 do 23. 11. 2021
verejná cestná nákladná doprava
od 16. 9. 1994 do 23. 11. 2021
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
od 16. 9. 1994 do 23. 11. 2021
nákup a predaj potravinárskeho tovaru, mrazených, mliečnych výrobkov, drogériového tovaru, alkoholických, nealkoholických nápojov, mäsa, mäsových výrobkov
Konanie menom spoločnosti
od 4. 4. 1997 do 23. 11. 2021
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu alebo poverenéhopodpredsedu spolu s ďalším členom predstavenstva.
od 15. 7. 1996 do 3. 4. 1997
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu alebo poverenéhopodpredsedu spolu s ďalším členom predstavenstva. Právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke družstvapodpisuje za družstvo prokurista.
od 30. 12. 1992 do 14. 7. 1996
Za družstvo podpisuje predseda alebo poverený podpredseda, spolu s ďalším členom predstavenstva.
od 18. 9. 1991 do 29. 12. 1992
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim základným a majetkovým členským podielom
Prokúra
od 15. 7. 1996 do 3. 4. 1997
Ing. Eva Kolajová
Brezno, ČSA 27
Likvidácia
Likvidátor:
od 27. 8. 2009 do 23. 11. 2021
Ing. Ján Kováčik
Brezno, Malinovského 1112/28, PSČ 977 51
Vznik funkcie: 25. 3. 2009
od 27. 8. 2009 do 23. 11. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 9. 1991 do 23. 11. 2021
Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 22.3.1953, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 5.4.1991 boli schválené nové stanovy v súlade so zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 333
od 30. 12. 1992 do 23. 11. 2021
Nedeliteľný fond : 71.986.000,- Kčs. Zhromaždenie delegátov schválilo dňa 18.10. 1992 nové stanovy družstva v zmysle Obch. zák. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák., v súlade zo zák. č. 42/92 Zb.
od 16. 9. 1994 do 23. 11. 2021
Zhromaždenie delegátov konané dňa 18.4.1993 schválilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 17.4.1994 schválilo zmenu stanov.
od 3. 8. 1995 do 23. 11. 2021
Zhromaždenie delegátov dňa 23.04.1995 schválilo zmenu stanov.
od 4. 4. 1997 do 23. 11. 2021
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 10.9.1996, schválilo zmenu stanov družstva.
od 23. 6. 1998 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 16.06.1998, č.k. 36-24K 182/96, 36-24K 95/97, 36-24K 148/97, 36-24K 250/97, bol vyhlásený konkurz na majetok JEDNOTA, spotrebné družstvo Brezno, IČO 00 168 939, so sídlom Brezno, M.R. Štefánika 20/15. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Igor Michalovič, komerč. právnik, so sídlom Banská Bystrica, nám. Š. Moyzesa č. 10.
od 10. 8. 2007 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36-24K 182/96-Že-762 zo dňa 04. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 08. 2007, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu J e d n o t a, spotrebné družstvo Brezno, so sídlom M.R. Štefánika 20/15, 977 51 Brezno, IČO: 00 168 939 a JUDr. Igor Michalovič, advokát, Nám. Š. Moyzesa 10, Banská Bystrica bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
Základné imanie
od 3. 8. 1995 do 23. 11. 2021
2 000 000 Sk
od 30. 12. 1992 do 2. 8. 1995
2 555 000 Sk
Základný členský vklad
od 18. 9. 1991 do 23. 11. 2021
500 Sk
Vyhlásenie konkurzu
od 10. 8. 2007
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.6.1998
od 23. 6. 1998 do 9. 8. 2007
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.6.1998
Ukončenie konkurzného konania
od 10. 8. 2007
Dátum ukončenia konkurzného konania: 2.8.2006
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO