CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava, v likvidácii, IČO: 00598259 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava, v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 1. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00598259. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00598259 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 12. 1989
Názov
od 27. 7. 2019 do 17. 8. 2020

CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava, v likvidácii

od 1. 12. 1989 do 26. 7. 2019

CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava

Adresa sídla
od 22. 11. 2017 do 17. 8. 2020
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ferienčíkova 7, PSČ 81108
od 4. 7. 1991 do 21. 11. 2017
Bratislava, Trnavská cesta 44
od 1. 12. 1989 do 3. 7. 1991
Bratislava, Trnavská cesta 44, PSČ 82102
IČO
od 1. 12. 1989

00598259

Deň výmazu
18. 8. 2020
Dôvod výmazu
dobrovoľný výmaz
Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
164/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
Konzultačné, poradenské, metodické a inžinierske služby v oblasti obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, ako aj zabezpečovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre:
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
bytovú a občiansku výstavbu do RN 25 miliónov Kčs
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
stavby, rekonštrukcie a modernizácie vrátane interiérov
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
stavby energetického a ekologického charakteru
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
tvorba a predaj programového vybavenia pre malú výpočtovú techniku
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
riešenie a realizácia úloh VTR s hlavným zameraním na oblasť obchodu a služieb
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
informačné, konzultačné, marketingové a sprostredkovateľské služby
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
montážne a špeciálne stavebné práce
od 1. 12. 1989 do 20. 9. 1994
obchodno-technické a technicko-poradenské služby
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
propagácia, písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba a fotokopírovanie
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj výpočtovej techniky, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
projektová činnosť, predprojektová a projektová príprava a poskytovanie súvisiacich služieb v rozsahu oprávnenie k projektovej činnosti udeleného MVaST SR
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby vrátane organizácie a realizácie odborných poradenských revíznych a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
montáž, rekonštrukcia a údržba odberných elektrických zariadení ako aj blezkozvodov, vrátane revíznej činnosti
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
osobná a nákladná autodoprava
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov a pestovanie kvetov a okrasných drevín
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
spracovanie poľnohospodárskych produktov
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
prevádzka kutlúrnych, vzdelávacích, stravovacích, ubytovacích, bufetových, rekreačných a zábavných zariadení
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
oprava, údržba a obchod s nehnuteľnosťami
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
nákup a predaj strojov a zariadení
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
nákup a predaj elektroniky vrátane komunikačnej techniky a príslušenstva
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
nákup, výroba a predaj kozmetiky
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
vydavateľská a tlačiarenská činnosť
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
kultúrna agentúra činnosť
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
maloobchodná činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
leasingová činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
Zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
tvorby programov a programových projektov pre výpočtovú techniku, JKV 971
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
konzultačné a technicko-poradenské činnosti v oblasti obchodu, služieb, drobných prevádzok, obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, JKV 902, 972
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
strojné spracovanie informácií, JKV 971
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
výkonov v oblasti vedy a techniky, JKV 986 kapacitami organizácie
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1 rozsahu povolenia
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
vývoz a dovoz za devízové prostriedky nosičov programov a programových projektov pre výpočtovú techniku v nadväznosti na činnosť bodu 1 a 2
od 23. 7. 1990 do 20. 9. 1994
propagáciu vlastnej zahraničnoobchodnej činnosti v zahraničí
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
sprostredkovanie v oblasti obchodu
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
školiaca činnosť
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
reklamná činnosť
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
servis a oprava elektrických zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 22. 11. 2017 do 17. 8. 2020
V mene družstva konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 18. 6. 1994 do 21. 11. 2017
Družstvo zastupujú členovia predstavenstva, samostatne.
od 1. 12. 1989 do 17. 6. 1994
Za družstvo podpisujú členovia predstavenstva.
Likvidácia
od 27. 7. 2019 do 17. 8. 2020
Dátum vstupu do likvidácie: 1.7.2019
Likvidátor:
od 27. 7. 2019
Mgr. Jozef Glasnák
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kempelenova 1, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 7. 2019 Skončenie funkcie: 18. 8. 2020
od 27. 7. 2019
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene Družstva úkony smerujúce k likvidácii Družstva podľa § 72 a nasl. ObchZ samostatne. Likvidátor podpisuje za Družstvo tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Družstva pripojí svoj podpis.
od 18. 8. 2020
Dátum ukončenia konania: 31.10.2019
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 12. 1989 do 17. 8. 2020
Člen je povinný prispievať na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou, uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členstva člena. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná výške členského podielu. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej člen- skej schôdzi dňa 19.5.1989 podľa zákona číslo 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve, boli schválené stanovy druž- stva. Stary spis: Dr 1978
od 21. 9. 1994 do 17. 8. 2020
Družstvo v súlade s ust. § 765 Obchodného zákonníka sa v zmysle Zák.č. 42/1992 Zb. transformovalo na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 21.9.1992 bol prijatý dodatok č. 1 ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy družstva v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka.
od 22. 11. 2017 do 17. 8. 2020
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 22.09.2017.
Základné imanie
od 22. 11. 2017 do 17. 8. 2020
1 792,5 EUR
od 21. 9. 1994 do 21. 11. 2017
54 000 Sk
Základný členský vklad
od 21. 9. 1994 do 21. 11. 2017
9 000 Sk
od 22. 11. 2017 do 17. 8. 2020
298,75 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO