Agromont, štátny podnik, IČO: 00677833 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Agromont, štátny podnik Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00677833. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00677833 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 4. 1990
Názov
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021

Agromont, štátny podnik

Adresa sídla
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
Bratislava
IČO
od 1. 4. 1990

00677833

Deň výmazu
22. 10. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
101/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
zabezpečovanie a realizácia investičnej ýstavby,opráv a ostatných stavebných prác /vrátane experimentálnych a overovacích stavieb/ v pozemnom, staviteľstve, vrátane montáže, opráv a údržby oceľových a technologických zariadení
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
zabezpečovanie doškolovacích a vzdelávaích podujatí, vrátane poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
vykonávanie nižších stupňov opráv dopravých a mechanizačných prostriedkov
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
vykonávanie povrchovej úpravy oceľových, echnologických a netechnologických zariadení metalizáciou, čistenie a konzervácie stavebných objektov
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu redmetu činnosti, vrátane väzbových obchodov
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
výroba prefabrikovaných dielcov a polotoarov.
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
od 18. 9. 1990 do 22. 10. 2021
zabezpečovanie dopravných a mechanizačných služieb
od 18. 9. 1990 do 22. 10. 2021
vykonávanie projektovej a inžinierskej činnosti v rozsahu určenom osobitným povolením
od 18. 9. 1990 do 22. 10. 2021
výroba, montáž a údržba elektrických a elektronických zariadení
Zastupovanie
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 4. 1990 do 22. 10. 2021
Na zakladný štátny podnik prechádza dňom 1. 4. 1990 majetok zrušeného štátneho podniku Poľnohospodárske stavby, š. p. Dunajská Streda / rozhodnutie č. 2033/1990/ ORL v rozsahu slúžiacom na plnenie úloh vyčleňovanej organizačnej jednotky a pomerná časť centralizovaných zdrojov, prostriedkov a úloh plánu, ako aj s tým súvisiace práva a záväzky, vrátane práv a záväazkov z pracovno-právnych vzťahov, ako bude uvedené /obdobne podľa Zásad č. 31/1988 Zb./ v delimitačnom protokole, ktorý bude tvoriť súčasť tejto zakladacej listiny. _____________________________________________ Ďalšie skutočnosti : Tento podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR číslo: 2007/1990 - ORL zo dňa 26. 3. 1990 podľa § - ov 18 a 20 Z.č.88/1988 Zb. o štátnom podniku vyčlenením zo štátneho podniku Poľnohospodárske stavby Dunajská Streda. Stary spis: Pš 285
od 25. 4. 1992 do 22. 10. 2021
Rozhodnutím ministra poľnohospodárstva v živy SR, č. 2980/92 - OPR zo dňa 23.4.1992 podľa § 15 Zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 11 Zákona č. 92/1991 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby bol zrušený bez likvidácie s účinnosťou ku dňu 30.4.1992 štátny podnik AGROMONT so sídlom v Bratislave. Majetok štátneho podniku, so všetkými aktí ami a pasívami, právami a záväzkami prechádza v celom rozsahu na fond národného majetku s účinnosťou ku dňu 1.5.1992, ktorý osobitným spôsobom založí akciovú spoločnosť. V y m a z u j e s a : Názov: AGROMONT štátny podnik Bratislava dňom 30.4.1992 z obchodného registra. Stary spis: Pš 285
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky