LU-ZAVA spol. s r.o., IČO: 31438091 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti LU-ZAVA spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31438091. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31438091 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 6. 1993
Názov
od 1. 2. 1999 do 23. 11. 2021

LU-ZAVA spol. s r.o.

Adresa sídla
od 5. 6. 2003 do 23. 11. 2021
Bratislava, Vansovej 2, PSČ 81103
od 11. 9. 2000 do 4. 6. 2003
Bratislava, Prievozská 6/A, PSČ 82109
od 7. 9. 1999 do 10. 9. 2000
Bratislava, Prievozská 6, PSČ 82109
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
Bratislava, Radlinského 47, PSČ 81107
IČO
od 1. 2. 1999

31438091

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
18530/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
sprostredkovanie obchodu s výpočtovou a informačnou technikou
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
prieskum trhu
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaj ainým prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
factoring a fotfaiting
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
reklamná činnosť
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
prevádzkovanie parkoviska
Konanie menom spoločnosti
od 22. 10. 2004 do 23. 11. 2021
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že konateľ sa podpíše pripojením svojho podpisu k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.
od 9. 10. 2001 do 21. 10. 2004
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
od 11. 9. 2000 do 8. 10. 2001
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vo všetkých veciach samostatne.
od 7. 9. 1999 do 10. 9. 2000
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konateľ a prokurista vo všetkých veciach samostatne.
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
Prokúra
od 7. 9. 1999 do 10. 9. 2000
Ing. Ivan Hlavatý
Bratislava, Jungmanova 12, PSČ 851 01
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 2. 1999 do 23. 11. 2021
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.1993 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sro 1934 Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.1993 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: Sro 19ák.č. 11/1998 Z.z.
od 7. 9. 1999 do 23. 11. 2021
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.5.1999.
od 14. 3. 2000 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného náhradného zhromaždenia konaného dňa 11.2.1999 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 49/2000 Nz 49/2000 spísanej dňa 11.2.2000 notárkou JUDr Dagmar Rojkovou.
od 26. 7. 2000 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2000. Notárska zápisnica č. N 158/00, Nz 158/00 zo dňa 17.5.2000.
od 11. 9. 2000 do 23. 11. 2021
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2000.
od 9. 10. 2001 do 23. 11. 2021
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2001. Notárska zápisnica č. N 644/01, Nz 613/01 zo dňa 14.8.2001 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
od 9. 8. 2002 do 23. 11. 2021
Zánik funkcie konateľa JUDr. Milana Banasa dňom 22.3.2002. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.2002.
od 5. 6. 2003 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica č. Nz 996/2002 zo dňa 12.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
od 9. 6. 2004 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.12.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu.
od 10. 8. 2005 do 23. 11. 2021
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 5K 139/04-54, zo dňa 26.7.2005, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka LU - ZAVA, spol.s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava IČO 31 438 091. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Jozef Majorán, advokát so sídlom ATOM časť ENERGETIK, ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice.
od 22. 12. 2005 do 23. 11. 2021
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave I. spis. zn. 5K 139/04-97 zo dňa 04.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2005, ktorým bol ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Oliver Korec, advokát, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava.
od 10. 7. 2009 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.1.2009, č.k. 5K 139/04-163, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2009 súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave dňa 26.7.2005 pod č. k. 5K 139/04-54 z dôvodu, že nie sú predpoklady pre konkurz, JUDr. Oliver Korec so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
Základné imanie
od 5. 6. 2003 do 23. 11. 2021
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 1. 2. 1999 do 4. 6. 2003
200 000 Sk
Spoločníci
od 9. 10. 2001 do 8. 6. 2004
B.S.R.BC, s.r.o. Prievozská 6/A
Bratislava, Prievozská 6/A, PSČ 821 09
od 26. 7. 2000 do 8. 10. 2001
DITEC CONSULT, s.r.o. Kukučínova 32
Bratislava, Kukučínova 32, PSČ 831 03
od 14. 3. 2000 do 25. 7. 2000
LUKI 83 Holding A.G.
4, Avenue Jean - Pierre Pescatore L - 2324
od 7. 9. 1999 do 13. 3. 2000
DCS, s.r.o. Kukučínova 32
Bratislava, Kukučínova 32, PSČ 831 02
od 7. 9. 1999 do 13. 3. 2000
DITEC ENGINEERING s.r.o. Šulekova 13
Bratislava, Šulekova 13, PSČ 811 06
od 9. 6. 2004 do 23. 11. 2021
Gibor /Bratislava/, a.s. Vansovej 2
Bratislava, Vansovej 2, PSČ 811 03
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
JUDr. Rastislav Opaterný
Tlmače, Školská 7
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
JUDr. Stanislav Schubert CSc
Bratislava, K. Adlera 7
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
JUDr. Rastislav Opaterný
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 1. 2. 1999 do 6. 9. 1999
JUDr. Stanislav Schubert CSc.
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 7. 9. 1999 do 13. 3. 2000
DCS, s.r.o.
Vklad: 110 000 Sk
Splatené: 110 000 Sk
od 7. 9. 1999 do 13. 3. 2000
DITEC ENGINEERING s.r.o.
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 14. 3. 2000 do 25. 7. 2000
LUKI 83 Holding A.G.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 26. 7. 2000 do 8. 10. 2001
DITEC CONSULT, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 9. 10. 2001 do 8. 6. 2004
B.S.R.BC, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 9. 6. 2004 do 23. 11. 2021
Gibor /Bratislava/, a.s.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO