Sports Nutrition s.r.o. v likvidácii, IČO: 52129624 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Sports Nutrition s.r.o. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 21. 3. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 52129624. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 52129624 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 1. 2019
Názov
od 8. 8. 2020

Sports Nutrition s.r.o. v likvidácii

od 9. 1. 2019 do 7. 8. 2020

Sports Nutrition s. r. o.

Adresa sídla
od 9. 1. 2019
Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 83106
IČO
od 9. 1. 2019

52129624

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
133889/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 9. 1. 2019
Výroba potravinárskych výrobkov
od 9. 1. 2019
Výroba kŕmnych zmesí
od 9. 1. 2019
Výroba nápojov
od 9. 1. 2019
Textilná výroba
od 9. 1. 2019
Odevná výroba
od 9. 1. 2019
Spracovanie kože
od 9. 1. 2019
Výroba obuvi a kompotentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
od 9. 1. 2019
Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
od 9. 1. 2019
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
od 9. 1. 2019
Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
od 9. 1. 2019
Výroba koksu a rafinovaných produktov
od 9. 1. 2019
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
od 9. 1. 2019
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
od 9. 1. 2019
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
od 9. 1. 2019
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
od 9. 1. 2019
Keramická výroba
od 9. 1. 2019
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
od 9. 1. 2019
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
od 9. 1. 2019
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
od 9. 1. 2019
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od 9. 1. 2019
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
od 9. 1. 2019
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
od 9. 1. 2019
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
od 9. 1. 2019
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 9. 1. 2019
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
od 9. 1. 2019
Výroba bižutérie a suvenírov
od 9. 1. 2019
Výroba hudobných nástrojov
od 9. 1. 2019
Výroba hračiek a hier
od 9. 1. 2019
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
od 9. 1. 2019
Výroba sviečok a tieniacej techniky
od 9. 1. 2019
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
od 9. 1. 2019
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 9. 1. 2019
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 9. 1. 2019
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
od 9. 1. 2019
Prípravné práce k realizácii stavby
od 9. 1. 2019
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 9. 1. 2019
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
od 9. 1. 2019
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 9. 1. 2019
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 9. 1. 2019
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
od 9. 1. 2019
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
od 9. 1. 2019
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 9. 1. 2019
Sťahovacie služby
od 9. 1. 2019
Prevádzka malých plavidiel
od 9. 1. 2019
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
od 9. 1. 2019
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie úschovní
od 9. 1. 2019
Kuriérske služby
od 9. 1. 2019
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 9. 1. 2019
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 9. 1. 2019
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie výdajne stravy
od 9. 1. 2019
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 9. 1. 2019
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 9. 1. 2019
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
od 9. 1. 2019
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 9. 1. 2019
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 9. 1. 2019
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 9. 1. 2019
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
od 9. 1. 2019
Vedenie účtovníctva
od 9. 1. 2019
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 9. 1. 2019
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 9. 1. 2019
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
od 9. 1. 2019
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 9. 1. 2019
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 9. 1. 2019
Zadávanie klinického skúšania liečiv
od 9. 1. 2019
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 9. 1. 2019
Dizajnérske činnosti
od 9. 1. 2019
Fotografické služby
od 9. 1. 2019
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
od 9. 1. 2019
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
od 9. 1. 2019
Služby požičovní
od 9. 1. 2019
Prenájom hnuteľných vecí
od 9. 1. 2019
Informačná činnosť
od 9. 1. 2019
Čistiace a upratovacie služby
od 9. 1. 2019
Administratívne služby
od 9. 1. 2019
Verejné obstarávanie
od 9. 1. 2019
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie jaslí
od 9. 1. 2019
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
od 9. 1. 2019
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 9. 1. 2019
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
od 9. 1. 2019
Dopravná zdravotná služba
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
od 9. 1. 2019
Poskytovanie sociálnych služieb
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 9. 1. 2019
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 9. 1. 2019
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 9. 1. 2019
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
od 9. 1. 2019
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
od 9. 1. 2019
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
od 9. 1. 2019
Poskytovanie služieb osobného charakteru
od 9. 1. 2019
Finančný lízing
od 9. 1. 2019
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 9. 1. 2019
Záložne
od 9. 1. 2019
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 9. 1. 2019
Faktoring a forfaiting
Konanie menom spoločnosti
od 9. 1. 2019 do 7. 8. 2020
Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
Likvidácia
od 8. 8. 2020
Dátum vstupu do likvidácie: 2.7.2020
Likvidátor:
Vznik funkcie: 2. 7. 2020
od 8. 8. 2020 do 13. 11. 2020
Mgr. Vladimír Strýček
Bratislava - mestská časť Ružinov, Peterská 5695/20, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 2. 7. 2020
od 14. 11. 2020 do 13. 11. 2020
Mgr. Vladimír Strýček
Bratislava - mestská časť Ružinov, Peterská 5695/20, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 2. 7. 2020 Skončenie funkcie: 27. 8. 2020
od 8. 8. 2020
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná likvidátor spoločnosti samostatne.
Základné imanie
od 9. 1. 2019
5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
Spoločníci
od 8. 8. 2020
HOME MANAGEMENT, LLC
Vallejo, California, George St., 5091, PSČ 945 90
od 8. 8. 2020
MATTO, LLC
Vallejo, California, Lemon St, 1341, PSČ 945 90
od 9. 1. 2019 do 7. 8. 2020
Rudolf Herényi
Bratislava - mestská časť Ružinov, Azalková 8, PSČ 821 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 8. 8. 2020
HOME MANAGEMENT, LLC
Vklad: 2 500 EUR
Splatené: 2 500 EUR
od 8. 8. 2020
MATTO, LLC
Vklad: 2 500 EUR
Splatené: 2 500 EUR
od 9. 1. 2019 do 7. 8. 2020
Rudolf Herényi
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO