Obchodný, živnostenský register

Hľadáte IČO firiem? Chcete zistiť majiteľa firmy, jej sídlo, či ďalšie užitočné informácie o konkrétnych obchodných spoločnostiach a podnikateľoch? Toto a ešte oveľa viac ponúka slovenský obchodný register firiem online.

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú podnikatelia a firmy a zákonom stanovené údaje o nich. Napríklad sídlo, predmet podnikania, identifikačné číslo, štatutárne orgány firiem, sídlo spoločníkov, výška základného imania, údaje o akciách – v závislosti od právnej formy spoločnosti.

Okrem základných dát z obchodného registra v ňom nájdete aj údaje zo živnostenského registra a registra podnikateľov, pričom všetky informácie sú navzájom prepojené. Vyhľadávanie firiem na Peniaze.sk vám tak šetrí čas aj námahu. Môžete jednoduchou cestou vyhľadať napríklad všetky osoby figurujúce v danej firme, alebo naopak vybrať jednu z uvedených osôb a jedným kliknutím nahliadnuť do všetkých firiem či živností, ktoré sa s jej menom spájajú.

Veľmi príjemnou a praktickou vlastnosťou registra firiem na Peniaze.sk je tiež funkcionalita, ktorá vám priamo na mape zobrazí sídlo firmy, ktorú hľadáte.

V blízkej budúcnosti plánujeme rozšírenie obchodného registra o grafický modul, ktorý vzťahy medzi firmami a osobami prehľadne znázorní.

Názov subjektu, IČO, meno osoby
Obec
Právna forma

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky