Poľnohospodárske družstvo Kútniky, IČO: 00191531 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Kútniky Údaje boli stiahnuté 23. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00191531. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00191531 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
26. 2. 1951
Názov
od 19. 5. 1993

Poľnohospodárske družstvo Kútniky

od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993

Poľnohospodárske družstvo

Adresa sídla
od 26. 2. 1951
Kútniky
IČO
od 26. 2. 1951

00191531

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
65/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 19. 5. 1993
Poľnohospodárska výroba:-rastlinná výroba poľná a špeciálna, vinohradníctvo a kvetinárstvo,-živočíšna výroba vrátane plemenárstva
od 19. 5. 1993
Potravinárska výroba:
od 19. 5. 1993
Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a surovín:
od 19. 5. 1993
Výroba a činnosť slúžiaca potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva:
od 19. 5. 1993
Opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, vrátane cestných motorových vozidiel, pre vlastnú potrebu:
od 19. 5. 1993
Poskytovanie prác a služieb pre členov:
od 19. 5. 1993
Obchodná činnosť:-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami,-s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami,-s inými vlastnými a nakúpenými výrobkami
od 19. 5. 1993
Zahranično obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, a s iným vlastným a nakúpeným tovarom:
od 1. 8. 2000
cestná nákladná doprava
od 1. 8. 2000
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby)
od 19. 4. 2005
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 4. 2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 4. 2005
výroba kŕmnych zmesí
od 19. 4. 2005
nájom a prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb
od 19. 4. 2005
výkon práva poľovníctva
od 19. 4. 2005
chov a predaj poľovnej zveri
od 19. 4. 2006
nájom a prenájom hnuteľných vecí
od 19. 4. 2006
skladovacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 4. 2006
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
od 19. 4. 2006
výroba a predaj betónu
od 19. 4. 2006
sušenie a čistenie obilnín a iných plodín
od 19. 4. 2006
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 4. 2006
faktoring a forfaiting
od 17. 8. 2012
medzinárodná preprava tovaru po ceste
od 19. 5. 1993 do 31. 7. 2000
Živnostenská činnosť v oblastiach:-pekáreň
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, s inými nakúpenými výrobkami
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
zahranično obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, s iným nakúpeným tovarom
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické,alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce, opravárenské práce
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebnú činnosť.
Konanie menom spoločnosti
od 23. 5. 2019
V mene predstavenstva koná predseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, v neprítomnosti predsedu podpis podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
od 14. 5. 2010 do 22. 5. 2019
V mene predstavenstva koná predseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, v neprítomnosti predsedu podpis podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
od 23. 4. 2009 do 13. 5. 2010
V mene predstavenstva koná predseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, v neprítomnosti predsedu podpis podpredsedu ďalšieho člena predstavenstva.
od 19. 5. 1993 do 22. 4. 2009
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná forma podpisu, má právo podpisu aj ďalší člen predstavenstva.
od 26. 2. 1951 do 18. 5. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 2. 1951
Toto družstvo vzniklo podľa ustavovenia § 5 ods. zák. čís. 69/49 Zb. a r. č. 13 Stanovy : Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 4.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 223
od 19. 5. 1993
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 8.1.1993 a družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb. na družstvo. Stary spis: Dr 223
od 26. 7. 1996
Na členskej schôdzi bol dňa 11.06.1996 schválený Dodatok č. 1 stanov družstva. Stary spis: Dr 223
od 21. 8. 1997
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdzi dňa 14.03.1997.
od 1. 8. 2000
Členská schôdza konaná dňa 17.03.2000 schválila Dodatok č. 2 stanov družstva.
od 10. 8. 2001
K zmene predstavenstva došlo na základe volieb na členskej schôdze konanej 16.03.2001.
Základné imanie
od 23. 4. 2009
84 312,55 EUR
od 19. 5. 1993 do 22. 4. 2009
2 540 000 Sk
Základný členský vklad
od 23. 4. 2009
331,93 EUR
od 19. 5. 1993 do 22. 4. 2009
10 000 Sk
Kontrolná komisia
od 31. 12. 2021
Ing. Ladislav Póda
Dunajská Streda, Letištná 43, PSČ 929 01
od 31. 12. 2021
Ferdinand Rasztgyörgy
Okoč, Krátka ul. 959/22, PSČ 930 28
od 15. 8. 2002 do 18. 4. 2005
Július Bokros
Kútniky, Kútniky 140
od 19. 4. 2005 do 18. 4. 2005
Július Bokros
Kútniky, Kútniky 140
od 19. 4. 2005 do 22. 4. 2009
Július Bokros
Kútniky, Blažov 169, PSČ 929 01
od 23. 4. 2009 do 22. 4. 2009
Július Bokros
Kútniky, Blažov 169, PSČ 929 01
od 15. 8. 2002 do 18. 4. 2005
Kristína Kásová
Dunajská Streda, Hlavná 46
od 19. 4. 2005 do 18. 4. 2005
Kristína Kásová
Dunajská Streda, Hlavná 46
od 19. 4. 2005 do 22. 4. 2009
Ján Kollár
Povoda, Povoda 28, PSČ 929 01
od 23. 4. 2009 do 22. 4. 2009
Ján Kollár
Povoda, Povoda 28, PSČ 929 01
od 23. 4. 2009 do 13. 5. 2010
Ján Kollár
Povoda, Povoda 28, PSČ 929 01
od 14. 5. 2010 do 13. 5. 2010
Ján Kollár
Povoda, Povoda 28, PSČ 929 01
od 15. 8. 2002 do 18. 4. 2005
Jozef Kollár
Povoda, Povoda 234
od 19. 4. 2005 do 18. 4. 2005
Jozef Kollár
Povoda, Povoda 234
od 14. 5. 2010 do 30. 12. 2021
Ing. Marta Kósaová
Veľký Meder, Okočská cesta 1486/34, PSČ 932 01
od 31. 12. 2021 do 30. 12. 2021
Ing. Marta Kósaová
Veľký Meder, Okočská cesta 1486/34, PSČ 932 01
od 15. 8. 2002 do 18. 4. 2005
Štefan Kubovič
Povoda, Povoda 152
od 19. 4. 2005 do 18. 4. 2005
Štefan Kubovič
Povoda, Povoda 152
od 19. 4. 2005 do 22. 4. 2009
Štefan Kubovič
Povoda, Povoda 152, PSČ 929 01
od 23. 4. 2009 do 22. 4. 2009
Štefan Kubovič
Povoda, Povoda 152, PSČ 929 01
od 14. 5. 2010 do 3. 6. 2011
Dezider Navrátil
Kútniky, Kútniky 378, PSČ 929 01
od 4. 6. 2011 do 3. 6. 2011
Dezider Navrátil
Kútniky, Kútniky 378, PSČ 929 01
od 4. 6. 2011 do 30. 7. 2020
Ing. Ladislav Rasztgyörgy
Okoč, Sokolecká 22/41, PSČ 930 28
od 31. 7. 2020 do 30. 7. 2020
Ing. Ladislav Rasztgyörgy
Okoč, Sokolecká 22/41, PSČ 930 28
od 31. 7. 2020 do 30. 12. 2021
Ing. Ladislav Rasztgyörgy
Okoč, Záhradkárska 948/48, PSČ 930 28
od 31. 12. 2021 do 30. 12. 2021
Ing. Ladislav Rasztgyörgy
Okoč, Záhradkárska 948/48, PSČ 930 28
od 23. 4. 2009 do 13. 5. 2010
Vincent Schewella
Dunajská Streda, Smetanov háj 287/15, PSČ 929 01
od 14. 5. 2010 do 13. 5. 2010
Vincent Schewella
Dunajská Streda, Smetanov háj 287/15, PSČ 929 01
od 15. 8. 2002 do 18. 4. 2005
Ladislav Szöcs
Kútniky, Kútniky 201
od 19. 4. 2005 do 18. 4. 2005
Ladislav Szöcs
Kútniky, Kútniky 201
od 23. 4. 2009 do 13. 5. 2010
Arpád Végh
Povoda, Povoda 110, PSČ 929 01
od 14. 5. 2010 do 13. 5. 2010
Arpád Végh
Povoda, Povoda 110, PSČ 929 01
od 18. 5. 2022
Peter Rasztgyörgy
Topoľníky, Pionierska 1481/26, PSČ 930 11
od 14. 5. 2010 do 30. 7. 2020
Ole Hjelm
Veľký Meder, Ľ. Štúra 1526/11, PSČ 932 01
od 31. 7. 2020 do 30. 7. 2020
Ole Hjelm
Veľký Meder, Ľ. Štúra 1526/11, PSČ 932 01
od 31. 7. 2020 do 17. 5. 2022
Peter Rasztgyörgy
Topoľníky, Pionierska 1481/26, PSČ 930 11
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO