NESS Slovensko, a.s., IČO: 00603783 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti NESS Slovensko, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00603783. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00603783 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
17. 1. 1991
Názov
od 13. 10. 2005

NESS Slovensko, a.s.

od 5. 11. 1997 do 12. 10. 2005

DELTA Electronic Services a.s.

od 17. 1. 1991 do 4. 11. 1997

Delta electronic services, a.s.

Adresa sídla
od 30. 4. 2008
Bratislava, Galvaniho 15/C, PSČ 82104
od 1. 1. 2007 do 29. 4. 2008
Bratislava, Trenčianska 53, PSČ 82109
od 25. 6. 2001 do 31. 12. 2006
Bratislava, Na Hrebienku 31, PSČ 81102
od 5. 11. 1997 do 24. 6. 2001
Bratislava, Senická 10, PSČ 81104
od 27. 7. 1994 do 4. 11. 1997
Bratislava, Radvanská 1, PSČ 81101
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
Bratislava, Radvanská 5, PSČ 81101
od 17. 1. 1991 do 12. 4. 1993
Bratislava, Senická 10
IČO
od 17. 1. 1991

00603783

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
89/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 13. 4. 1993
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 13. 4. 1993
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
od 13. 4. 1993
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením - hardware
od 26. 1. 1995
organizačné a ekonomické poradenstvo
od 26. 1. 1995
vedenie účtovníctva
od 12. 11. 2001
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 8. 2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výpočtovou a kancelárskou technikou, prístrojmi a zariadeniami, hardwarom, informačnými systémami, informačnou a telekomunikačnou technikou, spotrebným a priemyselným tovarom
od 1. 8. 2007
sprostredkovanie obchodu, služieb, výkonov a dopravy
od 1. 8. 2007
prieskum trhu
od 1. 8. 2007
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technologií
od 1. 8. 2007
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
od 1. 8. 2007
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
od 1. 8. 2007
navrhovanie a výstavba počítačových sietí
od 1. 8. 2007
automatizované spracovanie dát
od 1. 8. 2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 8. 2007
grafický design podľa predlohy
od 1. 8. 2007
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
od 1. 8. 2007
prenájom motorových vozidiel
od 1. 8. 2007
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 8. 2007
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software
od 1. 8. 2007
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizácie, elektroniky a informatiky
od 1. 8. 2007
prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií
od 1. 8. 2007
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
od 1. 8. 2007
prekladateľská a tlmočnícka činnosť v jazyku anglickom, v nemeckom
od 1. 8. 2007
nákup a predaj výpočtovej techniky
od 1. 8. 2007
nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky
od 1. 8. 2007
nákup a predaj kancelárskej techniky
od 10. 11. 2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 10. 11. 2016
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 7. 3. 2017
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 2. 3. 2019
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 17. 1. 1991 do 12. 4. 1993
Vývoj, obchod, servis, podnikateľská a sprostredkovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky a súvisiacich zariadení a softwaru, marketing, služby
Konanie menom spoločnosti
od 23. 6. 2021
Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 5. 8. 2020 do 22. 6. 2021
Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 20. 10. 2005 do 4. 8. 2020
Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 5. 11. 1997 do 19. 10. 2005
V mene spoločnosti konajú a podpisujú za ňu členovia predstavenstva, každý samostatne.
od 26. 1. 1995 do 4. 11. 1997
V mene spoločnosti koná a podpisuje Jozef Modrovich, Rudolf Kubička, každý samostatne. Za spoločnosťje oprávnený konať Ing. Pavel Kacvinský - riaditeľ.
od 27. 7. 1994 do 25. 1. 1995
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva- Jozef Modrovich a Rudolf Kubička, každý samostatne, ak ide o obchod nad hodnotu 500 000 Sk podpisujúspoločne.
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
Menom akciovej spoločnosti koná samostatne každý člen predstavenstva.
od 17. 1. 1991 do 12. 4. 1993
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne
Ďalšie právne skutočnosti
od 17. 1. 1991
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.12.1990 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 148
od 13. 4. 1993
Prijatím dodatku stanov na valnom zhromaždení dňa 6.11.1992 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 148
od 27. 7. 1994
Dodatok č. 2 k stanovám odsúhalaseným na valnom zhromaždení dňa 28.03.1994. Stary spis: Sa 148
od 26. 1. 1995
Notárska zápisnica č. N 126/94 zo dňa 06.10.1994. Stary spis: Sa 148
od 23. 1. 1996
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.1.1996. Stary spis: Sa 148
od 5. 11. 1997
Notárska zápisnica N 371/97, Nz 344/97 spísaná dňa 29.9.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená úplná zmena stanov.
od 27. 4. 2000
Notárska zápisnica č. N 1070/99, Nz 1011/99 zo dňa 17.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti
od 25. 6. 2001
Notárska zápisnica N 468/01, Nz 447/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám.
od 12. 11. 2001
Zmena stanov schválená dňa 26.9.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 780/01, Nz 742/01.
od 14. 2. 2002
Notárska zápisnica N 104/02, Nz 102/02 spísaná dňa 31.1.2002 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou poverenou notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Úplné znenie stanov zo dňa 31.1.2002.
od 13. 10. 2005
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2005.
od 3. 4. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2007 a zo dňa 26.03.2007.
od 1. 8. 2007
Zmluva o zlúčení v zmysle ust. § 218k ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 206/2007, Nz 28881/2007, NCRls 28699/2007 zo dňa 23.7.2007, na základe ktorej preberá spoločnosť NESS Slovensko, a.s., Trenčianska 53, 821 09, Bratislava, IČO: 00 603 783 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností aliatic a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 824 336 a NESS Košice s.r.o., Srbská 6, Košice, IČO: 31 716 091.
od 30. 4. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 63/2008 Nz 16059/2008.
od 29. 10. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2008.
od 30. 10. 2009
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 108/2009 Nz 34155/2009 zo dňa 07.10.2009.
od 1. 11. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2011
od 15. 1. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2312/2015, Nz 58317/2015, NCRls 59334/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 18.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2313/2015, Nz 58318/2015, NCRls 59338/2015.
od 26. 1. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.
od 27. 10. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2016 a Osvedčenie o zvolení člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 30.09.2016.
Základné imanie
od 4. 1. 2017
39 900 EUR
Rozsah splatenia: 39 900 EUR
od 10. 11. 2016 do 3. 1. 2017
79 800 EUR
Rozsah splatenia: 79 800 EUR
od 30. 10. 2009 do 9. 11. 2016
39 900 EUR
Rozsah splatenia: 39 900 EUR
od 13. 10. 2005 do 29. 10. 2009
1 200 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 200 000 Sk
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
1 050 000 Sk
od 17. 1. 1991 do 12. 4. 1993
105 000 Sk
Akcie
od 4. 1. 2017
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 399 EUR
od 10. 11. 2016 do 3. 1. 2017
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 399 EUR
od 10. 11. 2016 do 3. 1. 2017
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 399 EUR
od 2. 4. 2010 do 9. 11. 2016
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 399 EUR
od 30. 10. 2009 do 1. 4. 2010
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 399 EUR
od 14. 2. 2002 do 29. 10. 2009
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 12 000 Sk
od 27. 4. 2000 do 13. 2. 2002
Počet: 4
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 300 000 Sk
od 27. 7. 1994 do 26. 4. 2000
Počet: 4
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 300 000 Sk
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
Počet: 3
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 350 000 Sk
Akcionár
od 23. 9. 2022
Ness Europe Technologies B.V.
Amsterdam, Hoogoorddreef 15, PSČ 1101BA
od 1. 11. 2011 do 14. 1. 2016
Ness Europe B.V.
Baarn, Amalialaan 126, PSČ 3743KJ
od 15. 1. 2016 do 22. 9. 2022
Ness Europe Technologies B.V.
Amsterdam, Hoogoorddreef 15, PSČ 1101BA
od 30. 10. 2009 do 31. 10. 2011
Ness Technologies B. V.
Baarn, Amalialaan 126, PSČ 3743KJ
Dozorná rada
od 23. 6. 2021
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 21. 5. 2021
od 23. 6. 2021
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 21. 5. 2021
od 23. 6. 2021
Ing. Michaela Miková, MBA
Bratislava - mestská časť Ružinov, Teslova 15, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 21. 5. 2021
od 29. 10. 2008 do 31. 10. 2011
Ing. Renáta Dekanová
Pezinok, F. P. Drobiševa 30, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 10. 10. 2008
od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2011
Ing. Renáta Dekanová
Pezinok, F. P. Drobiševa 30, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 10. 10. 2008 Skončenie funkcie: 10. 10. 2011
od 29. 10. 2008 do 31. 10. 2011
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2008
od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2011
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2008 Skončenie funkcie: 10. 10. 2011
od 1. 11. 2011 do 26. 10. 2016
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2011
od 27. 10. 2016 do 26. 10. 2016
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2011 Skončenie funkcie: 9. 10. 2016
od 27. 4. 2000 do 12. 10. 2005
Ing. Daniela Kreybigová
Bratislava, Mudroňová 27
od 13. 10. 2005 do 12. 10. 2005
Ing. Daniela Kreybigová
Bratislava, Mudroňová 27
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 10. 10. 2005
od 13. 10. 2005 do 28. 10. 2008
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava, Poľná 21, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 10. 10. 2005
od 29. 10. 2008 do 31. 10. 2011
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2005
od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2011
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2005 Skončenie funkcie: 10. 10. 2011
od 1. 11. 2011 do 26. 10. 2016
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2011
od 27. 10. 2016 do 26. 10. 2016
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2011 Skončenie funkcie: 9. 10. 2016
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
Ing. Katarína Kubičková
Bratislava, Poľná 21
od 5. 11. 1997 do 26. 4. 2000
Ing. Katarína Kubičková
Bratislava, Senická 10
od 27. 4. 2000 do 12. 10. 2005
Ing. Peter Liška
Bratislava, Sienkiewiczova 4
od 13. 10. 2005 do 12. 10. 2005
Ing. Peter Liška
Bratislava, Sienkiewiczova 4
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 10. 10. 2005
od 5. 11. 1997 do 28. 10. 2008
Ing. Karol Michaliak
Bratislava, Tupolevova 24
od 29. 10. 2008 do 28. 10. 2008
Ing. Karol Michaliak
Bratislava, Tupolevova 24
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 10. 10. 2008
od 13. 10. 2005 do 28. 10. 2008
Ing. Jozef Modrovich
Bratislava, Na Hrebienku 31, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 10. 10. 2005
od 29. 10. 2008 do 28. 10. 2008
Ing. Jozef Modrovich
Bratislava, Na Hrebienku 31, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 10. 10. 2005 Skončenie funkcie: 10. 10. 2008
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
Eva Modrovichová
Bratislava, Západný rad 23
od 5. 11. 1997 do 26. 4. 2000
Eva Modrovichová
Bratislava, Zápaný rad 23
od 13. 4. 1993 do 26. 7. 1994
Helena Poorová
Bratislava, Obchodná 38
od 1. 11. 2011 do 26. 10. 2016
Ing. Pavol Sokol
Bernolákovo, Tabaková 46, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 10. 10. 2011
od 27. 10. 2016 do 26. 10. 2016
Ing. Pavol Sokol
Bernolákovo, Tabaková 46, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 10. 10. 2011 Skončenie funkcie: 9. 10. 2016
od 23. 6. 2021 do 22. 6. 2021
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2016 Skončenie funkcie: 21. 5. 2021
od 23. 6. 2021 do 22. 6. 2021
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2016 Skončenie funkcie: 21. 5. 2021
od 23. 6. 2021 do 22. 6. 2021
Vladimír Földeši
Nitra - Čermáň, H. Meličkovej 738/7, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 10. 10. 2016 Skončenie funkcie: 21. 5. 2021
od 27. 10. 2016 do 22. 6. 2021
Ing. Václav Klein
Bratislava - Rusovce, Septimiova 8, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2016
od 27. 10. 2016 do 22. 6. 2021
Ing. Rudolf Kubička
Bratislava - Rusovce, Septimiova 5, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 10. 10. 2016
od 27. 10. 2016 do 22. 6. 2021
Vladimír Földeši
Nitra - Čermáň, H. Meličkovej 738/7, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 10. 10. 2016
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 15. 1. 2016
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 15. 1. 2016
NESS KDC, s.r.o.
Košice, Moldavská cesta 10/B, PSČ 040 11
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement