KALLIGRAM, spol.s.r.o., IČO: 17311527 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KALLIGRAM, spol.s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17311527. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17311527 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 5. 1991
Názov
od 2. 5. 1991

KALLIGRAM, spol.s.r.o.

Adresa sídla
od 30. 6. 2005
Bratislava, Staromestská 6, PSČ 81103
od 2. 5. 1991 do 29. 6. 2005
Bratislava, Staromestská 6
IČO
od 2. 5. 1991

17311527

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
934/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 22. 6. 1994
vydavateľská činnosť
od 22. 6. 1994
poskytovanie software
od 22. 6. 1994
automatizované spracovanie dát
od 22. 6. 1994
výroba a šírenie audio a audiovizuálnych záznamov
od 22. 6. 1994
reklamná činnosť
od 22. 6. 1994
sprostredkovanie v oblasti kultúry
od 22. 6. 1994
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 6. 1999
technicko-organizačné zabezpečenie výroby audio a audiovizuálnych záznamov
od 21. 1. 2003
sprostredkovanie tlačiarenských a knihovníckych (knihárskych) služieb
od 21. 1. 2003
prípravné práce pre tlačiarenskú a knihovnícku výrobu
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
vydavateľská a publikačná činnosť v oblasti knižnej tvorby, reklamy a neperiodickej tlače ( v rôznych jazykoch sveta ) vrátane distribúcie
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
vývoj a tvorba softwarových prostriedkov v oblasti DTP
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
sadzba, zalamovanie, grafická úrava novinových a knižných strán, tlačív, a pod. s počitačovou technikou
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
výroba a šírenie audio a audiovizuálnych programov
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
výroba, export, import umeleckých predmetov fotografií a hračiek
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
sprostredkovateľská, agentúrna a reklamná činnosť v uvedených oblastiach
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
organizovanie kultúrnych podujatí doma i v zahraničí
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
výkony a služby pre domácich a zahraničných obchodných partnerov v oblasti predmetu činnosti
Konanie menom spoločnosti
od 21. 1. 2003
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.
od 14. 3. 1997 do 20. 1. 2003
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ.
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
Predseda Lajos Grendel samostatne Riaditeľ László Szigeti samotne
Ďalšie právne skutočnosti
od 2. 5. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1632
od 22. 6. 1994
Výpis z valného zhromaždenia konaného dňa 9.6.1994, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zvýšenie základného imania. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.6.1994 prispôsobený ust. zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 1632
od 14. 3. 1997
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.1996, výpis z uznesenia valného zhro- maždenia zo dňa 29.11.1996. Stary spis: S.r.o. 1632
od 15. 1. 1999
Dodatkom č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 23. 6. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 12.4.1999 na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti a prevod obchodného podielu, zmena spoločenskej zmluvy č. 5 zo dňa 12.4.1999, dodatok č. 6 k spoločenskej zmuve vo formne notárskej zápisnice N 114/99, NZ 114/99 napísanej dňa 25.5.1999 notárom JUDr. Malíkovou.
od 21. 1. 2003
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice Nz 371/02 zo dňa 19.9.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.10.2002, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.9.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2002. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.2002.
od 30. 6. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.6.2005.
Základné imanie
od 14. 7. 2010
6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
od 15. 1. 1999 do 13. 7. 2010
200 000 Sk
od 22. 6. 1994 do 14. 1. 1999
160 000 Sk
od 2. 4. 1992 do 21. 6. 1994
150 000 Sk
od 2. 5. 1991 do 1. 4. 1992
130 000 Sk
Spoločníci
od 3. 5. 2022
László Szigeti
Veľké Dvorníky, Agátová 558/15, PSČ 929 01
od 3. 5. 2022
Mgr. Bálint Szigeti
Veľké Dvorníky, Agátová 558/15, PSČ 929 01
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
PD Orechova Potôň
Orechová Potôň
od 15. 1. 1999 do 22. 6. 1999
RNDr. Gabriel Farnbauer
Bratislava, Černyševského 9/14
od 14. 3. 1997 do 14. 1. 1999
RNDr. Gabriel Farnbauer
Bratislava, Černyševského 9/14
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
RNDr. Gabriel Farnbauer
Bratislava, Černyševského 9/14
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
RNDr. Gabriel Farnbauer
Bratislava, Černiševského 9/14
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
PhDr. Jozef Fazekas
Dunajská Streda, Smetanov háj 290/23
od 2. 4. 1992 do 21. 6. 1994
PhDr. Jozef Fazekas
Dunajská Streda, Smetanov háj 290/23
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
Lajos Grendel
Bratislava, Vazovova 15
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
Lajos Grendel
Bratislava, Vazovova 15
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
Jozef Juhász
Nové Zámky, Jazdecká 20/6
od 21. 1. 2003 do 20. 11. 2017
Bálint Szigeti
Dunajská Streda, Námestie priateľstva 2172/31
od 21. 1. 2003 do 20. 11. 2017
László Szigeti
Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2172/31
od 23. 6. 1999 do 20. 1. 2003
László Szigeti
Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2172/31
od 15. 1. 1999 do 22. 6. 1999
László Szigeti
Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2172/31
od 14. 3. 1997 do 14. 1. 1999
László Szigeti
Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2172/31
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
László Szigeti
Dunajská Streda, Priateľstva 31
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
László Szigeti
Dunajská Streda, Priateľstva 31
od 21. 11. 2017 do 2. 5. 2022
László Szigeti
Veľké Dvorníky, Agátová 558/15, PSČ 929 01
od 21. 11. 2017 do 2. 5. 2022
Bálint Szigeti
Veľké Dvorníky, Agátová 558/15, PSČ 929 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 5. 2022
László Szigeti
Vklad: 5 643 EUR
Splatené: 5 643 EUR
od 3. 5. 2022
Mgr. Bálint Szigeti
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
RNDr. Gabriel Farnbauer
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
Lajos Grendel
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
Jozef Juhász
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
László Szigeti
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 2. 5. 1991 do 21. 6. 1994
PD Orechova Potôň
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 2. 4. 1992 do 21. 6. 1994
PhDr. Jozef Fazekas
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
RNDr. Gabriel Farnbauer
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
Lajos Grendel
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
László Szigeti
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 22. 6. 1994 do 13. 3. 1997
PhDr. Jozef Fazekas
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 14. 3. 1997 do 14. 1. 1999
RNDr. Gabriel Farnbauer
Vklad: 52 000 Sk
Splatené: 52 000 Sk
od 14. 3. 1997 do 14. 1. 1999
László Szigeti
Vklad: 108 000 Sk
Splatené: 108 000 Sk
od 15. 1. 1999 do 22. 6. 1999
RNDr. Gabriel Farnbauer
Vklad: 65 000 Sk
Splatené: 65 000 Sk
od 15. 1. 1999 do 22. 6. 1999
László Szigeti
Vklad: 135 000 Sk
Splatené: 135 000 Sk
od 23. 6. 1999 do 20. 1. 2003
László Szigeti
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 21. 1. 2003 do 13. 7. 2010
László Szigeti
Vklad: 170 000 Sk
Splatené: 170 000 Sk
od 21. 1. 2003 do 13. 7. 2010
Bálint Szigeti
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 14. 7. 2010 do 20. 11. 2017
László Szigeti
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 11. 2017 do 2. 5. 2022
László Szigeti
Vklad: 5 643 EUR
Splatené: 5 643 EUR
od 14. 7. 2010 do 20. 11. 2017
Bálint Szigeti
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 11. 2017 do 2. 5. 2022
Bálint Szigeti
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement