Kochman Information Systems & Services, s.r.o., IČO: 31337741 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Kochman Information Systems & Services, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31337741. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31337741 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 12. 1992
Názov
od 10. 9. 1992

Kochman Information Systems & Services, s.r.o.

Adresa sídla
od 27. 10. 2004
Bratislava, Ružová dolina 10, PSČ 82109
od 14. 10. 2002 do 26. 10. 2004
Bratislava, Seberíniho 1, PSČ 82103
od 13. 8. 2001 do 13. 10. 2002
Bratislava 2, Seberíniho 1, PSČ 82103
od 19. 12. 2000 do 12. 8. 2001
Bratislava 34, Pekná cesta 6/b, PSČ 83403
od 20. 7. 1998 do 18. 12. 2000
Bratislava, Janotova 15, PSČ 84105
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
Bratislava, Pribinova 25, PSČ 81902
IČO
od 10. 9. 1992

31337741

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
3948/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 10. 9. 1992
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
od 10. 9. 1992
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom
od 10. 9. 1992
informačné a odborné poradenstvo v obchode a výpočtovej technike
od 11. 3. 1993
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 11. 3. 1993
odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
od 11. 3. 1993
organizovanie školení zameraných na obsluhu a využívaní výpočtovej techniky a softwaru
od 12. 6. 2001
projektovanie stavieb, projektovanie nosných konštrukcií, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
od 12. 6. 2001
činnosť stavbyvedúceho, technologické zariadenia stavieb
od 12. 6. 2001
projektovanie elektrických zariadení
od 12. 6. 2001
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
od 12. 6. 2001
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby
od 12. 6. 2001
projektovanie stavieb, pozemné stavby - jednoduché stavby s výnimkou stavieb na bývanie
od 12. 6. 2001
projektovanie stavieb, technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie, rádiokomunikácie (líniové stavby)
od 12. 6. 2001
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia NN do 1000V
od 12. 6. 2001
činnosť stavbyvedúceho, vodohospodárske stavby - zdravotnovodohospodárske stavby (plyn), technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
od 30. 9. 2003
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
od 30. 9. 2003
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie radiových zariadení.
od 20. 7. 1998 do 29. 9. 2003
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
Konanie menom spoločnosti
od 29. 3. 2000
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne.
od 20. 7. 1998 do 28. 3. 2000
Konatelia konajú každý samostatne.
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
V mene spoločnosti konajú konatelia.
Ďalšie právne skutočnosti
od 10. 9. 1992
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.11.1992 podľa § 57 ods.1 č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8086
od 20. 7. 1998
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.1995. Zápis a uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1998, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania a zmena sídla spoločnosti. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.3.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 29. 3. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.2000 na ktorom bol udelený súhlas s prevodom obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.2000.
od 17. 7. 2000
Notárska zápisnica N 99/2000, Nz 98/2000 zo dňa 15.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie spoločenskej zmluvy.
od 19. 12. 2000
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 144/2000, N 143/2000 o odpredaji časti obchodného podielu.
od 12. 6. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2001. Dodatok k zápisnici z valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2001.
od 13. 8. 2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.8.2001.
od 14. 10. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia z 31. 10. 2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13. 2. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20. 9. 2002, N 211/2002, Nz 205/2002.
od 30. 9. 2003
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 111/03, Nz 43380/03 napísanej dňa 17.03.2003 notárom JUDr. Košťálovou. Zápisnica z valného zhromaždenia 17.03.2003. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 129/03, Nz 51221/03 napísanej dňa 23.06.2003 notárom JUDr. Košťálovou.
od 27. 10. 2004
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 269/2003, Nz 10611/2003 zo dňa 19.11.2003.
od 12. 10. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2006 - odvolanie konateľa a vymenovanie nového konateľa.
od 25. 1. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.1.2007.
Základné imanie
od 15. 5. 2009
6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
od 20. 7. 1998 do 14. 5. 2009
200 000 Sk
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
100 000 Sk
Spoločníci
od 25. 1. 2007
JTP AKTIENGESELLSCHAFT
Schaan, Landstrasse 142, PSČ 9494
od 19. 12. 2000 do 13. 10. 2002
SOFTIP, a.s. Spojová 21
Banská Bystrica, Spojová 21, PSČ 974 01
od 19. 12. 2000 do 13. 10. 2002
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Mlynská 3
Levice, Mlynská 3, PSČ 934 01
od 29. 3. 2000 do 18. 12. 2000
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Mlynská 3
Levice, Mlynská 3, PSČ 934 01
od 14. 10. 2002 do 24. 1. 2007
ŠPED-TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre v odd. Sro, vložka č. 1532/N Mlynská 3
Levice, Mlynská 3, PSČ 934 01
od 20. 7. 1998 do 28. 3. 2000
RNDr. Nadežda Kochmanová
Bratislava, L. Svobodu 18
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
RNDr. Nadežda Kochmanová
Bratislava, L. Svobodu 18
od 20. 7. 1998 do 28. 3. 2000
Ing. Tibor Lörincz
Bratislava, Pri Kríži 34
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
Ing. Tibor Lörincz
Bratislava, Pri Kríži 34
Výška vkladu každého spoločníka
od 15. 5. 2009
J.T.P. AKTIENGESELLSCHAFT
Vklad: 6 639 EUR
Splatené: 6 639 EUR
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
Ing. Tibor Lörincz
Vklad: 51 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 10. 9. 1992 do 19. 7. 1998
RNDr. Nadežda Kochmanová
Vklad: 49 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 20. 7. 1998 do 28. 3. 2000
Ing. Tibor Lörincz
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 20. 7. 1998 do 28. 3. 2000
RNDr. Nadežda Kochmanová
Vklad: 98 000 Sk
Splatené: 98 000 Sk
od 29. 3. 2000 do 18. 12. 2000
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 19. 12. 2000 do 13. 10. 2002
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 19. 12. 2000 do 13. 10. 2002
SOFTIP, a.s.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 14. 10. 2002 do 24. 1. 2007
ŠPED-TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre v odd. Sro, vložka č. 1532/N
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 25. 1. 2007 do 14. 5. 2009
J.T.P. AKTIENGESELLSCHAFT
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Vyhlásenie konkurzu
od 12. 11. 2015
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.3.2015 Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.03.2015, č. k. 4K/58/2014-180, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Kochman Information Systems & Services, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.
od 28. 4. 2015 do 11. 11. 2015
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.3.2015 Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.03.2015, č. k. 4K/58/2014-180, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Kochman Information Systems & Services, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.
Správca konkurznej podstaty
od 12. 11. 2015
JUDr. Radoslav Hajdúch
Bratislava, Námestie Martina Benku 9, PSČ 811 07
od 28. 4. 2015 do 11. 11. 2015
JUDr. Rozália Mareková
Bratislava, Lermontovova 9, PSČ 811 05
od 12. 11. 2015 do 11. 11. 2015
JUDr. Rozália Mareková
Bratislava, Lermontovova 9, PSČ 811 05
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement