IN SITU P & R s.r.o., IČO: 31397794 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti IN SITU P & R s.r.o. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31397794. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31397794 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 7. 1995
Názov
od 21. 10. 2015

IN SITU P & R s.r.o.

od 4. 7. 1995 do 20. 10. 2015

AQUATEST P & R, s.r.o.

Adresa sídla
od 4. 7. 1995
Bratislava, Malá 15, PSČ 81102
IČO
od 4. 7. 1995

31397794

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
9177/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 4. 7. 1995
poradenstvo v odbore ochrany živnotného prostredia
od 4. 7. 1995
expertízna činnosť v oblasti ochrany a tvorby živnotného prostredia
od 1. 3. 1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebisteľovi (maloobchod)
od 1. 3. 1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 1. 3. 1996
sprostredkovateľská činnosť
od 11. 9. 1998
automatizované spracovanie dát
od 11. 9. 1998
poskytovanie software podľa autorského práva
od 11. 9. 1998
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
od 11. 9. 1998
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie v odbore geológia a environmentalistika a v oblasti vodné stavby
od 1. 3. 2012
prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie,
od 1. 3. 2012
činnosť vykonávaná banským spôsobom
od 1. 3. 2012
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
od 1. 3. 2012
činnosť vodohospodára,
od 1. 3. 2012
uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel,
od 25. 3. 2016
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v oblasti: 3g stavby pre odpadové hospodárstvo 3h vodné stavby
od 30. 11. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 30. 10. 2018
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 28. 5. 2020
geologické práce: a) geologický výskum, b) hydrogeologický prieskum, c) inžinierskogeologický prieskum, d) geologický prieskum životného prostredia, e) geofyzikálne práce, f) geochemické práce, g) terénne meračské práce, h) technické práce ( vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim), i) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, j) sanácia geologického prostredia, k) sanácia environmentálnej záťaže, l) odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, pri stavebných prácach, pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, m) vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
od 30. 11. 2017 do 27. 5. 2020
geologické práce: - geologický výskum, - hydrogeologický prieskum, - inžinierskogeologický prieskum, - geologický prieskum životného prostredia, - geochemické práce, - geofyzikálne práce, - terénne meračské práce, - technické práce /vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim/, - monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, - sanácia geologického prostredia, - sanácia environmentálnej záťaže, - odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, - odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, - vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
od 17. 2. 2017 do 29. 11. 2017
16. geologické práce: - geologický výskum,- hydrogeologický prieskum,- geologický prieskum životného prostredia,- geochemické práce, - geofyzikálne práce,- terénne meračské práce,- technické práce ( vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim),- monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,- sanácia geologického prostredia,- sanácia environmentálnej záťaže,- odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže,- odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.- vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
čistenie podzemných vôd
od 4. 7. 1995 do 29. 2. 2012
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
od 25. 3. 2016 do 16. 2. 2017
geologické práce: 1. geologický výskum 2. hydrogeologický prieskum, 3. geologický prieskum životného prostredia, 4. geochemické práce, 5. terénne meračské práce, 6. technické práce ( vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim), 7. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 8. sanácia geologického prostredia, 9. sanácia environmentálnej záťaže, 10. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, 11. odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
od 11. 9. 1998 do 29. 11. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie podzemných vôd
od 1. 3. 2012 do 24. 3. 2016
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
od 1. 3. 2012 do 24. 3. 2016
vykonávanie geochemických prác, terénnych meračských prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
od 1. 3. 2012 do 24. 3. 2016
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od 1. 3. 2012 do 24. 3. 2016
sanácia geologického prostredia
od 1. 3. 2012 do 24. 3. 2016
sanácia enviromentálnej záťaže
Konanie menom spoločnosti
od 21. 10. 2015
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.
od 4. 7. 1995 do 20. 10. 2015
Každý z konateľov koná samostatne. V nasledujúcich uvedených veciach konajú obaja konatelia spoločne: a/predaj a nákup nehnuteľností za cenu nad 100 000 Sk b/poskytovanie alebo prevzatie pôžičiek, alebo úveru nad 100 000 Sk c/predaj alebo nákup hnuteľných vecí za cenu vyššiu než 100 000 Sk
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 7. 1995
Spoločenská zmluva zo dňa 24.3.1995 o založení spoločnosti v zmysle zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 16051
od 1. 3. 1996
Zápis o uznesení valného zhromaždenia konaného dňa 26.2.1996. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 26.2.1996. Stary spis: S.r.o. 16051
od 11. 9. 1998
Spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.1998.
od 1. 3. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2011.
od 21. 10. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2015
od 25. 3. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.03.2016
od 17. 2. 2017
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.02.2017.
od 30. 11. 2017
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.2017.
Základné imanie
od 13. 5. 2009
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 11. 9. 1998 do 12. 5. 2009
200 000 Sk
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
100 000 Sk
Spoločníci
od 4. 6. 2020
GeoPrieskum International s.r.o. Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves, Slovenská 58, PSČ 052 01
od 4. 6. 2020
JUDr. Jozef Pojdák
Nová dedinka, Sv. Cyrila a Metoda 842/12, PSČ 900 29
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
Aquatest, Stavební geológie a.s.,
Praha, Senovážné nám. 7, PSČ 110 00
od 28. 5. 2005 do 20. 10. 2015
AQUATEST a.s. Geologická 4
Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00
od 11. 9. 1998 do 27. 5. 2005
Aquatest, Stavební geológie a.s. Senovážné nám. 7
Praha, Senovážné nám. 7, PSČ 110 00
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
Ing. Juraj Pospiech
Bratislava, Malá 15
od 11. 9. 1998 do 3. 6. 2020
Ing. Juraj Pospiech
Bratislava, Malá 4330/15, PSČ 811 02
od 11. 9. 1998 do 20. 10. 2015
RNDr. Darina Remenárová
Praha, Nad Turbovou 19
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
RNDr. Darina Remenárová
Praha, Nad Turbovou 19
od 21. 10. 2015 do 3. 6. 2020
RNDr. Darina Boháčková
Praha, Nad Turbovou 19
Výška vkladu každého spoločníka
od 4. 6. 2020
GeoPrieskum International s.r.o. Spišská Nová Ves
Vklad: 5 890 EUR
Splatené: 5 890 EUR
od 4. 6. 2020
JUDr. Jozef Pojdák
Vklad: 750 EUR
Splatené: 750 EUR
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
Ing. Juraj Pospiech
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
Aquatest, Stavební geológie a.s.,
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 4. 7. 1995 do 10. 9. 1998
RNDr. Darina Remenárová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 11. 9. 1998 do 12. 5. 2009
Ing. Juraj Pospiech
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 11. 9. 1998 do 27. 5. 2005
Aquatest, Stavební geológie a.s.
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 5. 2005 do 12. 5. 2009
AQUATEST a.s.
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 11. 9. 1998 do 12. 5. 2009
RNDr. Darina Remenárová
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 13. 5. 2009 do 20. 10. 2015
Ing. Juraj Pospiech
Vklad: 2 656 EUR
Splatené: 2 656 EUR
od 13. 5. 2009 do 20. 10. 2015
AQUATEST a.s.
Vklad: 2 656 EUR
Splatené: 2 656 EUR
od 13. 5. 2009 do 20. 10. 2015
RNDr. Darina Remenárová
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 10. 2015 do 3. 6. 2020
RNDr. Darina Boháčková
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 21. 10. 2015 do 3. 6. 2020
Ing. Juraj Pospiech
Vklad: 5 312 EUR
Splatené: 5 312 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO