BRANKO, a.s., IČO: 31438181 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti BRANKO, a.s. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31438181. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31438181 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 6. 1993
Názov
od 22. 4. 2004

BRANKO, a.s.

od 15. 6. 1993 do 21. 4. 2004

BRANKO, akciová spoločnosť Nitra

Adresa sídla
od 3. 8. 1999
Nitra, Novozámocká 184, PSČ 94905
od 15. 6. 1993 do 2. 8. 1999
Nitra, Štefánikova 88, PSČ 94901
IČO
od 15. 6. 1993

31438181

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
33/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 15. 6. 1993
živočíšna výroba a súvisiace služby
od 15. 6. 1993
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
od 15. 6. 1993
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
od 15. 6. 1993
veľkoobchod so surovými kožami a kožkami
od 15. 6. 1993
veľkoobchod s krmivom
od 15. 6. 1993
veľkoobchod so strojmi a technickými zariadeniami
od 15. 6. 1993
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
od 15. 6. 1993
maloobchod-hydina a hydinové výrobky
od 10. 8. 1994
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 4. 7. 1995
výroba mäsa a mäsových výrobkov-(mäsiarstvo a údenárstvo)
od 4. 7. 1995
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
od 4. 7. 1995
výroba usní a úprava koží
od 4. 7. 1995
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
od 4. 7. 1995
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
od 4. 7. 1995
leasing spojený s financovaním
od 4. 7. 1995
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
od 12. 11. 2001
nákladná cestná doprava
od 12. 11. 2001
vedenie účtovníctva
od 6. 11. 2015
poľnohospodárka a lesná výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba, rastlinná výroba a živočíšna výroba, lesná výroba)
od 6. 11. 2015
poľnohospodárska prvovýroba
od 6. 1. 2018
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
Konanie menom spoločnosti
od 6. 11. 2015
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
od 4. 7. 1995 do 5. 11. 2015
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis. Predstavenstvo môže písomným poverením splnomocniť zamestanancov spoločnosti resp. iné osoby podpisovať určité písomnosti zaväzujúce spoločnosť s jednoznačným vymedzením ich kompetencie. Toto splnomocnenie nezbavuje predstavenstvo zodpovednosti voči tretím akcionárom.
od 15. 6. 1993 do 3. 7. 1995
Spoločnosť koná prostredníctvom členov predstavenstva alebo prostredníctvom svojich zástupcov. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva spoločnosti.
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 6. 1993
Zakladateľská zmluva a stanovy novej akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 16.12.1992. Stary spis: Sa 97
od 4. 7. 1995
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 20.4.1995. Stary spis: Sa 97
od 31. 3. 1998
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.2.1998.
od 3. 8. 1999
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1998. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999 (zmena sídla z: Štefánikova 88, Nitra na: Novozámocká 184, Nitra).
od 12. 11. 2001
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.06.2001.
od 22. 4. 2004
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
Základné imanie
od 9. 3. 2021
1 255 150 EUR
Rozsah splatenia: 1 255 150 EUR
od 3. 12. 2009 do 8. 3. 2021
6 409 742,09 EUR
Rozsah splatenia: 6 409 742,09 EUR
od 15. 6. 1993 do 2. 12. 2009
193 100 000 Sk
Akcie
od 9. 3. 2021
Počet: 1931
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 650 EUR
od 3. 12. 2009 do 8. 3. 2021
Počet: 1931
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
od 1. 5. 2004 do 2. 12. 2009
Počet: 1931
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 15. 6. 1993 do 30. 4. 2004
Počet: 1931
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Dozorná rada
od 4. 9. 2014
Ing. Alena Piterková
Nitra, Petzwalova 545/13, PSČ 949 12
Vznik funkcie: 20. 8. 2014
od 6. 11. 2015
Anna Svoradová
Ivanka pri Nitre, Novozámocká 182/406, PSČ 951 12
Vznik funkcie: 22. 9. 2015
od 6. 11. 2015
Ing. Ľudovít Zubčák
Nitra, Športová 346/36, PSČ 949 05
Vznik funkcie: 22. 9. 2015
od 31. 3. 1998 do 21. 4. 2004
Ing. Iveta Bartošovičová
Bratislava, Budyšínska 20
od 22. 4. 2004 do 10. 5. 2006
Ing. Iveta Bartošovičová
Bratislava, Budyšínska 20
Vznik funkcie: 20. 2. 1998
od 11. 5. 2006 do 3. 9. 2014
Ing. Iveta Bartošovičová
Bratislava, Budyšínska 20, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 20. 2. 1998
od 4. 9. 2014 do 3. 9. 2014
Ing. Iveta Bartošovičová
Bratislava, Budyšínska 20, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 20. 2. 1998 Skončenie funkcie: 20. 8. 2014
od 28. 5. 1996 do 30. 3. 1998
Doc. Ing. Milan Belica, CSc.
Nitra, Panská dolina 61
od 22. 4. 1996 do 30. 3. 1998
Ing. Jozef Bezák
Topoľčany, P.O.Hviezdoslava 2328
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Ing. Jozef Bezák
Topoľčany, P.O.Hviezdoslava č.2328
od 15. 6. 1993 do 3. 7. 1995
Ing. Jozef Čalkovský
Nitra, Tatarková 10
od 31. 3. 1998 do 2. 8. 1999
Ing. Ľubomír Hulek
Nitra, Fabrická 5
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Ing. Mária Húsková
Nitra, Párovská 18
od 22. 4. 1996 do 30. 3. 1998
Ing. Mária Húsková
Nitra, Párovská 18
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Ing. Anna Kováčová
Nitra, Hlboká 51
od 22. 4. 1996 do 30. 3. 1998
Ing. Anna Kováčová
Nitra, Hlboká 51
od 3. 8. 1999 do 21. 4. 2004
Ing. Anna Kováčová
Nitra, Južná 24
od 22. 4. 2004 do 3. 9. 2014
Ing. Anna Kováčová
Nitra, Južná 24
Vznik funkcie: 4. 5. 1999
od 4. 9. 2014 do 3. 9. 2014
Ing. Anna Kováčová
Nitra, Južná 24
Vznik funkcie: 4. 5. 1999 Skončenie funkcie: 20. 8. 2014
od 15. 6. 1993 do 3. 7. 1995
Ing. Juraj Kurek
Nitra - Ivánka, Beňadikova 43
od 15. 6. 1993 do 3. 7. 1995
Ing. Ladislav Kysler
Nitra, Nitra 76
od 15. 6. 1993 do 3. 7. 1995
Ing. Jaroslav Lehocký
Bratislava, M.Marečka 12
od 11. 5. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. Alena Lehotayová
Bratislava, Sedmokrásková 1845/6, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 3. 4. 2006
od 7. 12. 2012 do 6. 12. 2012
Ing. Alena Lehotayová
Bratislava, Sedmokrásková 1845/6, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 3. 4. 2006 Skončenie funkcie: 1. 6. 2012
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Judita Mandáková
Selice, Mierová 613
od 22. 4. 1996 do 30. 3. 1998
Judita Mandáková
Selice, Mierová 613
od 15. 6. 1993 do 3. 7. 1995
Mária Palcátová
Topoľčany, Sedmikrásková 2396/20
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Mária Palcátová
Topoľčany, Sedmikrásková 2396/20
od 22. 4. 1996 do 30. 3. 1998
Mária Palcátová
Topoľčany, Sedmikrásková 2396/20
od 31. 3. 1998 do 21. 4. 2004
Mária Palcátová
Topoľčany, Sedmikrásková 2396/26
od 22. 4. 2004 do 10. 5. 2006
Mária Palcátová
Topoľčany, Sedmikrásková 2396/26
Vznik funkcie: 20. 2. 1998
od 11. 5. 2006 do 10. 5. 2006
Mária Palcátová
Topoľčany, Sedmikrásková 2396/26
Vznik funkcie: 20. 2. 1998 Skončenie funkcie: 3. 4. 2006
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Ing. Ľudovít Pósa, CSc.
Senec, Budovateľská 11
od 22. 4. 1996 do 27. 5. 1996
Ing. Ľudovít Pósa, CSc.
Senec, Budovateľská 11
od 22. 4. 1996 do 30. 3. 1998
Ing. Jaroslav Šinák
Bratislava, Segnerova 6
od 4. 7. 1995 do 21. 4. 1996
Ing. Jaroslav Šinák
Bratislava, Segnerová 6
od 6. 11. 2015 do 5. 11. 2015
Ing. Juraj Vlasák
Bratislava, Pod Rovnicami 5, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 6. 2012 Skončenie funkcie: 22. 9. 2015
od 7. 12. 2012 do 5. 11. 2015
Ing. Juraj Vlasák
Bratislava, Pod Rovnicami 5, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 6. 2012
od 6. 11. 2015 do 5. 11. 2015
Martina Kabátová
Bratislava, Šaštínska 29, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 20. 8. 2014 Skončenie funkcie: 22. 9. 2015
od 4. 9. 2014 do 5. 11. 2015
Martina Kabátová
Bratislava, Šaštínska 29, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 20. 8. 2014
Predaj
od 7. 12. 2012
Predaj časti podniku V zmysle zmluvy o predaji časti podniku medzi predávajúcim BRANKO, a.s. a kupujúcim BRANKO SLOVAKIA, a.s. zo dňa 09.11.2012
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.