ZPA Bratislava a.s., IČO: 35747463 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ZPA Bratislava a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35747463. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35747463 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 6. 1998
Názov
od 9. 6. 1998

ZPA Bratislava a.s.

Adresa sídla
od 11. 7. 2006
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 82108
od 9. 6. 1998 do 10. 7. 2006
Bratislava, Mlynské Nivy 56, PSČ 82105
IČO
od 9. 6. 1998

35747463

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1765/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 7. 2000
obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
od 7. 7. 2000
výroba elektrických strojov a prístrojov - výroba zariadení automatizovaných procesov a ich uvádzanie do prevádzky
od 7. 7. 2000
sprostredkovateľská činnosť
od 7. 7. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
od 7. 7. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
od 7. 7. 2000
vedenie účtovníctva
od 27. 10. 2000
prekladateľstvo z a do jazyka anglického
od 27. 10. 2000
organizovanie jazykových kurzov
od 3. 10. 2002
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu do 1000 V v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu aj v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov
od 12. 5. 2006
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu aj v objektochs nebezpečenstvom výbuchu
od 3. 6. 2005
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
od 3. 6. 2005
navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov ( ASRTP )
od 3. 6. 2005
automatizované spracovanie údajov
od 3. 6. 2005
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 9. 6. 1998 do 6. 7. 2000
obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
od 9. 6. 1998 do 6. 7. 2000
výroba elektrických strojov a prístrojov výroba zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov a ich uvádzanie do prevádzky
od 9. 6. 1998 do 6. 7. 2000
sprostredkovateľská činnosť
od 9. 6. 1998 do 6. 7. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
od 9. 6. 1998 do 6. 7. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
od 3. 6. 2005 do 11. 5. 2006
odborné prehliadky a odborné skúšky elektronických zariadení v rozsahu bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu aj v objektochs nebezpečenstvom výbuchu
Konanie menom spoločnosti
od 24. 11. 2020
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
od 7. 7. 2000 do 23. 11. 2020
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva.
od 9. 6. 1998 do 6. 7. 2000
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva s uvedením funkcie.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 6. 1998
Notárska zápisnica N 418/98, Nz 416/98 zo dňa 18.5.1998 o založení spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb.
od 15. 6. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.5.1999
od 11. 1. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.11.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 400/99
od 7. 7. 2000
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.1.2000 pod. č. Nz 13/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 27. 10. 2000
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2000 pod č. N 328/00, Nz 327/00 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmete podnikania.
od 24. 6. 2002
Zmena bydliska predsedu predstavenstva.
od 3. 10. 2002
Notárska zápisnica č. N 493/02, Nz 470/02 zo dňa 24. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 12. 6. 2003
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 6.12.2002.
od 3. 6. 2005
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 183/2005 Nz 15126/2005 dňa 11.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou.
od 11. 7. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia N 391/2006, Nz 25683/2006, NCRIs 25660/2006 zo dňa 28.6.2006 - zmena sídla; pôvodné: Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava.
od 19. 7. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 328/2008 Nz 26901/2008.
od 15. 10. 2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2013.
od 27. 7. 2016
NZ o priebehu MVZ zo dňa 18.07.2016.
Základné imanie
od 13. 11. 2010
33 194 EUR
Rozsah splatenia: 33 194 EUR
od 12. 6. 2003 do 12. 11. 2010
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 9. 6. 1998 do 11. 6. 2003
1 000 000 Sk
Akcie
od 13. 11. 2010
Počet: 90
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
od 13. 11. 2010
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,194 EUR
od 16. 12. 2008 do 12. 11. 2010
Počet: 90
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 16. 12. 2008 do 12. 11. 2010
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 19. 7. 2008 do 15. 12. 2008
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 19. 7. 2008 do 15. 12. 2008
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 12. 6. 2003 do 18. 7. 2008
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 12. 6. 2003 do 18. 7. 2008
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 11. 1. 2000 do 11. 6. 2003
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 11. 1. 2000 do 11. 6. 2003
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 6. 1998 do 10. 1. 2000
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 9. 6. 1998 do 10. 1. 2000
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 19. 7. 2008
Miroslav Jílek
Bratislava, Čuňovo 3024, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 24. 6. 2008
od 19. 7. 2008
Roman Sýkora
Bratislava, Kadnárova 13, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 24. 6. 2008
od 27. 7. 2016
Dana Šimková
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 18. 7. 2016
od 15. 6. 1999 do 11. 6. 2003
Eva Bačková
Bratislava, J.Smreka 18, PSČ 841 07
od 12. 6. 2003 do 2. 6. 2005
Eva Bačková
Bratislava, J.Smreka 18, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 13. 5. 1999
od 3. 6. 2005 do 2. 6. 2005
Eva Bačková
Bratislava, J.Smreka 18, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 13. 5. 1999 Skončenie funkcie: 11. 4. 2005
od 9. 6. 1998 do 11. 6. 2003
Miroslav Jílek
Bratislava, Znievska 21, PSČ 851 06
od 12. 6. 2003 do 18. 7. 2008
Miroslav Jílek
Bratislava, Znievska 21, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 9. 6. 1998
od 19. 7. 2008 do 18. 7. 2008
Miroslav Jílek
Bratislava, Znievska 21, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 9. 6. 1998 Skončenie funkcie: 24. 6. 2008
od 9. 6. 1998 do 14. 6. 1999
Ing. Vladimír Okáli
Bratislava, Vavilovova 5, PSČ 851 01
od 9. 6. 1998 do 11. 6. 2003
Roman Sýkora
Bratislava, Kadnárova 13, PSČ 831 05
od 12. 6. 2003 do 18. 7. 2008
Roman Sýkora
Bratislava, Kadnárova 13, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 9. 6. 1998
od 19. 7. 2008 do 18. 7. 2008
Roman Sýkora
Bratislava, Kadnárova 13, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 9. 6. 1998 Skončenie funkcie: 24. 6. 2008
od 26. 7. 2008 do 14. 10. 2013
Michal Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 6. 2008
od 15. 10. 2013 do 14. 10. 2013
Michal Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 6. 2008 Skončenie funkcie: 20. 9. 2013
od 3. 6. 2005 do 18. 7. 2008
Zdenko Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 11. 4. 2005
od 19. 7. 2008 do 18. 7. 2008
Zdenko Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 11. 4. 2005 Skončenie funkcie: 24. 6. 2008
od 19. 7. 2008 do 25. 7. 2008
Zdenko Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 24. 6. 2008
od 27. 7. 2016 do 26. 7. 2016
Peter Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 20. 9. 2013 Skončenie funkcie: 18. 7. 2016
od 15. 10. 2013 do 26. 7. 2016
Peter Šimko
Bratislava, Kulíškova 19, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 20. 9. 2013
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO