FLORIN, a.s., IČO: 35771330 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti FLORIN, a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35771330. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35771330 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
26. 8. 1999
Názov
od 26. 8. 1999

FLORIN, a.s.

Adresa sídla
od 27. 8. 2010
Bratislava, Bulharská 72, PSČ 82104
od 26. 8. 1999 do 26. 8. 2010
Bratislava, Šafárikovo nám. 4, PSČ 81102
IČO
od 26. 8. 1999

35771330

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2188/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 26. 8. 1999
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
od 26. 8. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 26. 8. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 26. 8. 1999
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 26. 8. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 15. 4. 2004
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
od 15. 4. 2004
prenájom strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
od 15. 4. 2004
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 15. 4. 2004
prieskum trhu
Konanie menom spoločnosti
od 26. 8. 1999
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 8. 1999
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 316/99, Nz 313/99 zo dňa 20.8.1999, bez výzvy na upisovanie akcií. Súčasťou zakladateľskej listiny sú schválené stanovy spoločnosti zo dňa 20.8.1999.
od 13. 12. 1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. Nz 365/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení spoločnosti FLORIN a.s. so spol. Investičný cukrovarský fond a.s..Spoločnosť FLORIN, a.s. preberá bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti Investičný cukrovarský fond a.s. viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR a to tie, ktoré sú k dnešnému dňu neznáme.
od 18. 10. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001.
od 4. 6. 2002
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27. 2. 2002. Zánik funkcií: Ing. Alena Štrauchová, predseda predstavenstva a Ing. František Šimurka, člen predstavenstva dňa 27. 2. 2002.
od 15. 4. 2004
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18. 12. 2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 194/03, Nz 123794/03, rozhodlo o zmene stanov, schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou DONION, a. s., IČO: 35 771 283, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke 2897/B, po ktorej preberá všetky práva, pohľadávky a stáva sa jej univerzálnym právnym zástupcom. Obchodná spoločnosť DONION a. s. sa zrušuje bez likvidácie a vymazáva z obchodného registra dňom 15. 4. 2004. Zápisnica z dozornej rady zo 7. 1. 2004.
od 19. 7. 2008
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.07.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 709/2008 Nz 29120/2008 dňa 08.07.2008.
od 27. 8. 2010
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2010 (N 939/2010, Nz 26139/2010).
od 26. 7. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011
od 25. 7. 2012
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012.
od 1. 8. 2013
Notárska zápisnica č. N 93/2013, Nz 21165/2013, NCRls 21583/2013 zo dňa 24.06.2013.
od 8. 5. 2014
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.05.2014.
od 14. 6. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2016.
Základné imanie
od 24. 5. 2018
1 916 128 EUR
Rozsah splatenia: 1 916 128 EUR
od 27. 8. 2010 do 23. 5. 2018
7 424 996 EUR
Rozsah splatenia: 7 424 996 EUR
od 13. 2. 2009 do 26. 8. 2010
7 949 536,04 EUR
Rozsah splatenia: 7 949 536,04 EUR
od 15. 4. 2004 do 12. 2. 2009
239 516 000 Sk
Rozsah splatenia: 239 516 000 Sk
od 13. 12. 1999 do 14. 4. 2004
39 618 000 Sk
od 26. 8. 1999 do 12. 12. 1999
1 000 000 Sk
Akcie
od 24. 5. 2018
Počet: 23911
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 80 EUR
od 24. 5. 2018
Počet: 406
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 8 EUR
od 1. 8. 2013 do 23. 5. 2018
Počet: 23911
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 310 EUR
od 1. 8. 2013 do 23. 5. 2018
Počet: 406
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 31 EUR
od 27. 8. 2010 do 31. 7. 2013
Počet: 23911
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 310 EUR
od 27. 8. 2010 do 31. 7. 2013
Počet: 406
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 31 EUR
od 13. 2. 2009 do 26. 8. 2010
Počet: 239516
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 19. 7. 2008 do 12. 2. 2009
Počet: 239516
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 4. 2004 do 18. 7. 2008
Počet: 239516
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 13. 12. 1999 do 14. 4. 2004
Počet: 39618
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 8. 1999 do 12. 12. 1999
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 11. 11. 2020
Ing. Daša Draškovičová
Stupava, Záhumenská 33, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 10. 9. 2020
od 11. 11. 2020
Ján Kováčik
Bratislava, Topoľčianska 7, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 10. 9. 2020
od 11. 11. 2020
Silvia Petrik
Bel Air, 531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Vznik funkcie: 10. 9. 2020
od 26. 8. 1999 do 17. 10. 2001
Ing. Stanislav Dobrovodský
Bratislava, Šintavská 14
od 25. 7. 2012 do 13. 6. 2016
Ing. Daša Draškovičová
Stupava, Záhumenská 33, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 28. 6. 2012
od 14. 6. 2016 do 13. 6. 2016
Ing. Daša Draškovičová
Stupava, Záhumenská 33, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 28. 6. 2012 Skončenie funkcie: 1. 6. 2016
od 15. 4. 2004 do 26. 8. 2010
Ing. Eva Horňáková
Piešťany, Díčova 28, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 18. 12. 2003
od 27. 8. 2010 do 26. 8. 2010
Ing. Eva Horňáková
Piešťany, Díčova 28, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 18. 12. 2003 Skončenie funkcie: 16. 7. 2010
od 27. 8. 2010 do 25. 7. 2011
Ing. Eva Horňáková
Piešťany, Díčova 28, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 16. 7. 2010
od 26. 7. 2011 do 25. 7. 2011
Ing. Eva Horňáková
Piešťany, Díčova 28, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 16. 7. 2010 Skončenie funkcie: 30. 6. 2011
od 25. 7. 2012 do 13. 6. 2016
Ján Kováčik
Bratislava, Topoľčianska 7, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 6. 2012
od 14. 6. 2016 do 13. 6. 2016
Ján Kováčik
Bratislava, Topoľčianska 7, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 6. 2012 Skončenie funkcie: 1. 6. 2016
od 15. 4. 2004 do 26. 8. 2010
JUDr. Igor Mancel
Bratislava, Špitálska 57, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 18. 12. 2003
od 27. 8. 2010 do 26. 8. 2010
JUDr. Igor Mancel
Bratislava, Špitálska 57, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 18. 12. 2003 Skončenie funkcie: 16. 7. 2010
od 27. 8. 2010 do 24. 7. 2012
JUDr. Igor Mancel
Bratislava, Špitálska 57, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 16. 7. 2010
od 25. 7. 2012 do 24. 7. 2012
JUDr. Igor Mancel
Bratislava, Špitálska 57, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 16. 7. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2012
od 26. 8. 1999 do 14. 4. 2004
Jarmila Mancelová
Bratislava, Andrusovova 10
od 15. 4. 2004 do 14. 4. 2004
Jarmila Mancelová
Bratislava, Andrusovova 10
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 18. 12. 2003
od 26. 8. 1999 do 17. 10. 2001
Peter Obenrauch
Bratislava, Jasovská 51
od 25. 7. 2012 do 13. 6. 2016
Silvia Petrik
Bel Air, 531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Vznik funkcie: 28. 6. 2012
od 14. 6. 2016 do 13. 6. 2016
Silvia Petrik
Bel Air, 531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Vznik funkcie: 28. 6. 2012 Skončenie funkcie: 1. 6. 2016
od 18. 10. 2001 do 26. 8. 2010
Mgr. Daniel Poturnay
Bratislava, Wilsonova 1
od 27. 8. 2010 do 26. 8. 2010
Mgr. Daniel Poturnay
Bratislava, Wilsonova 1
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 7. 2010
od 27. 8. 2010 do 24. 7. 2012
Mgr. Daniel Poturnay
Bratislava, Wilsonova 1
Vznik funkcie: 16. 7. 2010
od 25. 7. 2012 do 24. 7. 2012
Mgr. Daniel Poturnay
Bratislava, Wilsonova 1
Vznik funkcie: 16. 7. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2012
od 26. 7. 2011 do 24. 7. 2012
Bc. Karol Šebo
Bratislava, Zámocká 6455/10, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 30. 6. 2011
od 25. 7. 2012 do 24. 7. 2012
Bc. Karol Šebo
Bratislava, Zámocká 6455/10, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 30. 6. 2011 Skončenie funkcie: 28. 6. 2012
od 18. 10. 2001 do 14. 4. 2004
Ing. Zdeněk Šipoš
Bratislava, Štefana Králika 61
od 15. 4. 2004 do 14. 4. 2004
Ing. Zdeněk Šipoš
Bratislava, Štefana Králika 61
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 18. 12. 2003
od 11. 11. 2020 do 10. 11. 2020
Ing. Daša Draškovičová
Stupava, Záhumenská 33, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 1. 6. 2016 Skončenie funkcie: 10. 9. 2020
od 11. 11. 2020 do 10. 11. 2020
Ján Kováčik
Bratislava, Topoľčianska 7, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 1. 6. 2016 Skončenie funkcie: 10. 9. 2020
od 11. 11. 2020 do 10. 11. 2020
Silvia Petrik
Bel Air, 531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Vznik funkcie: 1. 6. 2016 Skončenie funkcie: 10. 9. 2020
od 14. 6. 2016 do 10. 11. 2020
Ing. Daša Draškovičová
Stupava, Záhumenská 33, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 1. 6. 2016
od 14. 6. 2016 do 10. 11. 2020
Ján Kováčik
Bratislava, Topoľčianska 7, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 1. 6. 2016
od 14. 6. 2016 do 10. 11. 2020
Silvia Petrik
Bel Air, 531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Vznik funkcie: 1. 6. 2016
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.