Alain Charles Wilmain ⇒ Obchodný register

Alain Charles Wilmain

Verviers, Rue aux Laines 38, 4800, Belgické kráľovstvo
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45449287
Adresa:Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, PSČ 960 96
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník