Alexander Czvedler ⇒ Obchodný register

Alexander Czvedler

Šamorín, Horná 647/3, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47918403
Adresa:Šamorín, Pešia cesta 254/68, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48338443
Adresa:Šamorín, Horná 647/3, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Alexander Czvedler

Šamorín, Mestský Majer 1001/13, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36734314
Adresa:Kvetoslavov, Púpavová ulica 982/9, PSČ 930 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Alexander Czvedler

Šamorín, Pešia cesta 254/68, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47918403
Adresa:Šamorín, Pešia cesta 254/68, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník