Bernard Chochula ⇒ Obchodný register

Bernard Chochula

Banská Bystrica - Malachov, Ortútska 211, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36056979
Adresa:Vlkanová, Matuškova 31, PSČ 976 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník