Bernd Batscheider ⇒ Obchodný register

Bernd Batscheider

861 69, Alfred-Wainald-Weg 27
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44716524
Adresa:Bratislava, Námestie SNP 15, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44716524
Adresa:Bratislava, Námestie SNP 15, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník