Bernd Sydow ⇒ Obchodný register

Bernd Sydow

D - 10629, Wilmersdorfer Str. 98
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44766734
Adresa:Banská Bystrica, Viestova 7B, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44765878
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 55, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44766181
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 55, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník