Bin ZHAO ⇒ Obchodný register

Bin ZHAO

Gaotang, Guloudong Road 467, 25-1-102, Čínska ľudová republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48068730
Adresa:Senec, Diaľničná cesta 22B, PSČ 903 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48068730
Adresa:Senec, Diaľničná cesta 22B, PSČ 903 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník