Bohuslav Repa ⇒ Obchodný register

Bohuslav Repa

Hrochoť, Hrochoť 364, 976 37
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47341840
Adresa:Banská Bystrica, Murgašova 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:47833696
Adresa:Banská Bystrica, Murgašova 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Bohuslav Repa

Hrochoť, Ľuda Ondrejova 364/20, 976 37
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:54291275
Adresa:Banská Bystrica, Murgašova 5A, PSČ 974 01
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-