Bruno Polistina ⇒ Obchodný register

Bruno Polistina

Napoli, Via L.S. de Cagnazzi 16, 80136, Taliansko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31329471
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-