Cosimo Mercuri ⇒ Obchodný register

Cosimo Mercuri

Caulonia, Brooklyn 10, 89041, Talianska republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52798216
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Radlinského 2, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník