Csilla Romsics ⇒ Obchodný register

Csilla Romsics

Dunakeszi, Farkas Ferenc utca 13, 2120, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46562443
Adresa:Streda nad Bodrogom, Letná 19, PSČ 076 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník