Denisa Rečičárová ⇒ Obchodný register

Denisa Rečičárová

Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 464, 913 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36004111
Adresa:Trenčín, Rozmarínová 1, PSČ 911 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:47394218
Adresa:Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 463, PSČ 913 22
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48070483
Adresa:Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 464, PSČ 913 22
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Denisa Rečičárová

Trenčín, Jiráskova 1659/6
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36004111
Adresa:Trenčín, Rozmarínová 1, PSČ 911 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-

Denisa Rečičárová

Trenčín, Jirásková 1659/6, 911 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36350796
Adresa:Považská Bystrica, Šebešťanová 253, PSČ 017 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Denisa Rečičárová

Trenčín, Jiráskova 1659/6, 911 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36300721
Adresa:Svinná, Svinná 385, PSČ 913 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník