Dušan Nagy ⇒ Obchodný register

Dušan Nagy

Belža, Belža 151, 044 58
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47429691
Adresa:Čaňa, Mieru 557/42, PSČ 044 14
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52815536
Adresa:Geča, Narcisová 310/16, PSČ 044 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 3581/7B, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50131877
Adresa:Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Kresánkova 3581/7B, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Bratislava - mestská časť Petržalka, Mánesovo námestie 1, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50788175
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokrásková 6, PSČ 821 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Bratislava, Kresánkova 3581/7B, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46523928
Adresa:Bratislava, Kresánkova 3581/7B, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Bratislava, Žarnovická 1, 831 06
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44254130
Adresa:Bratislava, Mierová 114, PSČ 821 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Geča, Narcisová 310/16, 044 10
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47429691
Adresa:Čaňa, Mieru 557/42, PSČ 044 14
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47655739
Adresa:Geča, Narcisová 310/16, PSČ 044 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1808/62, 031 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31612261
Adresa:Liptovský Hrádok, ul. SNP 750, PSČ 033 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Štúrovo, Družstevný rad 17
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36559628
Adresa:Štúrovo, Družstevný rad 17, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Štúrovo, Družstevný rad 17, 943 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36559628
Adresa:Štúrovo, Družstevný rad 17, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Trnovce nad Váhom, Horný Jatov 870, 925 71
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47489456
Adresa:Bratislava, Kopčianska 10, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Nagy

Trnovec nad Váhom, Horný Jatov 870, 925 71
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31408265
Adresa:Cabaj - Čápor, č. 502, PSČ 951 17
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47967846
Adresa:Bratislava, Klincová 37, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48109584
Adresa:Šaľa, Nivy 1463/7, PSČ 927 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník