Dušan Richtárik ⇒ Obchodný register

Dušan Richtárik

Bratislava, Čajkovského 1
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31330886
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sovia 7, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Richtárik

Bratislava, Hlaváčikova 20, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31403964
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Púchovská 8, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35932864
Adresa:Bratislava, Hlaváčikova 20, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Richtárik

Bratislava, Hlaváčiková 20, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31330886
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sovia 7, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Richtárik

Bratislava, Hlaváčiková 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31330886
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sovia 7, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Dušan Richtárik

Bratislava, Hlaváčikova ul.č. 20, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35810734
Adresa:Bratislava - mestská časť Petržalka, Krasovského 14, PSČ 851 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda dozornej rady

Dušan Richtárik

Bratislava, Záhradnícka 74, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45665761
Adresa:Bratislava, M. Schneidera-Trnavského 2/B, PSČ 841 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45695628
Adresa:Bratislava, Záhradnícka 74, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník