Eduard Bokšaj ⇒ Obchodný register

Eduard Bokšaj

Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 153, 094 35
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51671212
Adresa:Trenč, Trenč 75, PSČ 985 32
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Eduard Bokšaj

Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 70, 094 35
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51863782
Adresa:Banská Bystrica, Námestie SNP 16, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Eduard Bokšaj

Vranov nad Topľou, Sídlisko 1. mája 60/39, 093 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44908512
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská cesta 484/2, PSČ 974 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník