Ehud Amir ⇒ Obchodný register

Ehud Amir

Budapešť, Danubius Utca 14, 1138, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45587515
Adresa:Komárno, Cintorínsky rad 1184/14, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45587515
Adresa:Komárno, Cintorínsky rad 1184/14, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník