Erich Johan Seifert ⇒ Obchodný register

Erich Johan Seifert

Rechenberg, Bienenmühle, OTClausnitz, Dorfstrasse 129, 09623, Spolková republika Nemecko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45657866
Adresa:Dúbrava, Dúbrava 316, PSČ 032 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník