Erika Karová ⇒ Obchodný register

Erika Karová

Banská Bystrica - Králová, Podháj 6139/51, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36597007
Adresa:Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 992 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Erika Karová

Banská Bystrica - Kráľová, Podháj 6139/51, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36648035
Adresa:Pezinok, Kučišdorfská dolina, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Erika Karová

Banská Bystrica, Bernolákova 17, 974 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36747327
Adresa:Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36747327
Adresa:Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36597007
Adresa:Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 992 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36869244
Adresa:Modrý Kameň, Jarmočná 33, PSČ 992 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50854631
Adresa:Bratislava, Bajkalská 9, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54479088
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54479428
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54479185
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54479011
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54485941
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54479258
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54478928
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51966255
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51966255
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54479495
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54479321
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54615135
Adresa:Banská Bystrica, Stavebná 1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Erika Karová

Banská Bystrica, Bernolákova 6032/17, 974 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36343781
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36343781
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51199301
Adresa:Púchov, Moravská 13, PSČ 020 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51966255
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník