Eva Gaálová ⇒ Obchodný register

Eva Gaálová

Dunajská Streda, Radničné nám. 375/8
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31425569
Adresa:Šamorín, Kraľovianky 9, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36229326
Adresa:Šamorín, Kralovianky 9, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Eva Gaálová

Šamorín, Kraľovianky 9, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31425569
Adresa:Šamorín, Kraľovianky 9, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník