Florent Lépine ⇒ Obchodný register

Florent Lépine

Gressy, Allé des Sylphides 11, 77410, Francúzsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35952261
Adresa:Bratislava, Pluhová 49, PSČ 831 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník