František Bilkovič ⇒ Obchodný register

František Bilkovič

Malacky, Švermova 2119, 901 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31328296
Adresa:Bratislava, Hraničná 18, PSČ 821 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník