František Kmeč ⇒ Obchodný register

František Kmeč

Michalovce, Kukučínova 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31651909
Adresa:Michalovce, Priemyselná 14, PSČ 071 18
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

František Kmeč

Michalovce, M. Kukučína 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31711286
Adresa:Michalovce, Špitálska 10, PSČ 071 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Kmeč

Michalovce, M. Kukučína 12, 071 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31711286
Adresa:Michalovce, Špitálska 10, PSČ 071 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Kmeč

Michalovce, Martina Kukučína 12/1807, 071 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44430809
Adresa:Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 31, PSČ 072 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44430809
Adresa:Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 31, PSČ 072 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Kmec

Prešov, Dúbravská 5625/56, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47173530
Adresa:Košice, Čárskeho 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47173530
Adresa:Košice, Čárskeho 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Kmec

Prešov, Pavla Horova 6318/10, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:43888364
Adresa:Abrahámovce, Abrahámovce 33, PSČ 086 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník