František Medveď ⇒ Obchodný register

František Medveď

Banská Bystrica, Tulská 81
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31590608
Adresa:Banská Bystrica, Švermova 12, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Medveď

Banská Bystrica, Tyrkysová 15273/4, 974 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31590608
Adresa:Banská Bystrica, Švermova 12, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Medveď

Banská Bystrica, Tyrkysová 4, 974 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52705072
Adresa:Banská Bystrica, Jána Chalupku 21, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník