František Tomík ⇒ Obchodný register

František Tomík

Bratislava, Cyprichova 8
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35730501
Adresa:Bratislava, Kúkoľová 1, PSČ 831 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Tomík

Bratislava, Cyprichová 8
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31405908
Adresa:Bratislava, Čsl. Tankistov 77, PSČ 841 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Tomík

Bratislava, Cyprichova 8, 831 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35730501
Adresa:Bratislava, Kúkoľová 1, PSČ 831 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Tomík

Bratislava, Cyprichova 8, 831 54
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00895709
Adresa:Bratislava, Kúkoľova 1, PSČ 831 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

František Tomík

Bratislava, Jurská 12097/15A, 831 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35730501
Adresa:Bratislava, Kúkoľová 1, PSČ 831 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník