Franz Hirtreirter ⇒ Obchodný register

Franz Hirtreirter

Freinburg, Anzberg 80, 4785, Rakúsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35790253
Adresa:Bratislava 1, Lazaretská 12, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-