Frederik Hoogerbrug ⇒ Obchodný register

Frederik Hoogerbrug

Hague, Brugsestraat 79, 2587XR, Holandské kráľovstvo
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31322051
Adresa:Bratislava, Karadžičova 10, PSČ 813 60
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Frederik Hoogerbrug

the Hague, Brugsestraat 79, 2587XR, Holandské kráľovstvo
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31322051
Adresa:Bratislava, Karadžičova 10, PSČ 813 60
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Frederik Hoogerbrug

The Hague, Brugsestraat 79, 2587XR, Holandsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31322051
Adresa:Bratislava, Karadžičova 10, PSČ 813 60
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-