Gabriel MICHEL ⇒ Obchodný register

Gabriel MICHEL

Blatné, Kráčice 15/277, 900 82
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35701871
Adresa:Bratislava, Palárikova 17, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36724297
Adresa:Bratislava, Palárikova 17, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Gabriel MICHEL

Trnava, Slovanská 5, 917 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35701871
Adresa:Bratislava, Palárikova 17, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36724297
Adresa:Bratislava, Palárikova 17, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Gabriel MICHEL

Trnava, Slovanská 5, 917 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31358837
Adresa:Bratislava, Hargašova 12, PSČ 841 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Gabriel MICHEL

Vištuk, Vištuk 245, 900 85
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31358837
Adresa:Bratislava, Hargašova 12, PSČ 841 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník