Igor Tóth ⇒ Obchodný register

Igor Tóth

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Považská 278/9, 831 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50087487
Adresa:Bratislava, Einsteinova 24, PSČ 851 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Igor Tóth

Bratislava - Nové Mesto, Odborárska 3107/46, 831 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36567477
Adresa:Komárno, Ul. gen. Klapku 73, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Igor Tóth

Bratislava, Dobrohošť 211, 930 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36750077
Adresa:Bratislava, Za kasárňou 1, PSČ 831 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Igor Tóth

Bratislava, Karloveská 17, 841 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36738573
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 13, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Igor Tóth

Bratislava, Krížna 60
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35684224
Adresa:Bratislava, Pluhová 49, PSČ 831 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Igor Tóth

Bratislava, Wolkrova 3, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35824620
Adresa:Bratislava 29, Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88, PSČ 820 09
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Igor Tóth

Dobrohošť, Dobrohošť 211, 930 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46319166
Adresa:Bratislava - mestská časť Rusovce, Gerulatská 4/A, PSČ 851 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46319166
Adresa:Bratislava - mestská časť Rusovce, Gerulatská 4/A, PSČ 851 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Igor Tóth

Komárno, Okružná cesta 86/2894, 945 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36567477
Adresa:Komárno, Ul. gen. Klapku 73, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Igor Tóth

Veľký Krtíš, Za poštou 1298/21, 990 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51089301
Adresa:Bratislava - mestská časť Petržalka, Černyševského 10, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník