INDE GROUP LP ⇒ Obchodný register

INDE GROUP LP

Edinburght, Montgomery Street 78, EH75JA, Veľká Británia
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45287881
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Jakobyho 1684/1, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník