Ion Cotosman ⇒ Obchodný register

Ion Cotosman

Pickering, Ontario, Avonmore Square 1516, L1V7H2, Kanada
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47179244
Adresa:Nitra, Čermánske námestie 9, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník