Irena Gregová ⇒ Obchodný register

Irena Gregová

Košice, Mikovíniho 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31659951
Adresa:Košice, Mikovíniho 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Irena Gregová

Košice, Mikoviniho 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17085527
Adresa:Košice, Mikoviního 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Irena Gregová

Trebišov, Lúčna 2283/49, 075 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44548397
Adresa:Trebišov, Cukrovarská 32, PSČ 075 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník