Ivan Dečkov Tabachnev ⇒ Obchodný register

Ivan Dečkov Tabachnev

Bratislava, Karloveská 28
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:32159145
Adresa:Bratislava, Karloveská 28, PSČ 841 05
Typ funkcie:Podnikateľ
Funkcia:-