Ivan Kostka ⇒ Obchodný register

Ivan Kostka

Bratislava, Špitálska 2, 811 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31355137
Adresa:Bratislava, Račianska 190, PSČ 831 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35876298
Adresa:Bratislava, Bradáčova 7, PSČ 852 86
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ivan Kôstka

Handlová, Československej armády 240/24, 972 51
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44662777
Adresa:Handlová, Československej armády 240/24, PSČ 972 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ivan Kostka

Zvolen, Novozámocká 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31608817
Adresa:Dolná Trnávka, Dolná Trnávka 150, PSČ 966 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník