Ján Spišák ⇒ Obchodný register

Ján Spišák

Bratislava, Rázusovo nábrežie 6, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36576883
Adresa:Košice, Moyzesova 24, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Hôrka, Hôrka 56, 059 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50485091
Adresa:Hôrka, Hôrka 56, PSČ 059 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51174561
Adresa:Poprad, Fraňa Kráľa 2066/44, PSČ 058 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51174561
Adresa:Poprad, Fraňa Kráľa 2066/44, PSČ 058 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53043359
Adresa:Poprad, Fraňa Kráľa 2066/44, PSČ 058 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice - Kavečany, Kadlubská 219/11, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45577242
Adresa:Košice - Kavečany, Kadlubská 219/11, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Špišák

Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Wurmova 6, 040 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50163469
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Popradská 82, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice - mestská časť Západ, Trieda SNP 73, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36201120
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 11, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50671146
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Priemyselná 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice - mestská časť Západ, Trnavská 1571/7, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36032930
Adresa:Slovenská Ľupča, Príboj 549, PSČ 976 13
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:52972259
Adresa:Žiar nad Hronom, Priemyselná 650/12, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52972259
Adresa:Žiar nad Hronom, Priemyselná 650/12, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice - mestská časť Západ, Trnavská 1571/7, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36193062
Adresa:Rožňava, Šafárikova 174, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36193062
Adresa:Rožňava, Šafárikova 174, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice - západ, Trieda SNP 73/406, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45893586
Adresa:Okrúhle, Okrúhle 109, PSČ 090 42
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice - Západ, Trnavská 1571/7, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36032930
Adresa:Slovenská Ľupča, Príboj 549, PSČ 976 13
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31722156
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Pekná 3, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31722156
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Pekná 3, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Kpt. Jaroša 15, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31722156
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Pekná 3, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Kpt. Jaroša 15, 040 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31722156
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Pekná 3, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36193062
Adresa:Rožňava, Šafárikova 174, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Petzvalova 5
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31674526
Adresa:Košice, Hlavná 93, PSČ 041 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36192783
Adresa:Košice, Pražská 2, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Petzvalova 5, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35703369
Adresa:Tekovská Breznica, Tekovská Breznica 593, PSČ 966 52
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Špišák

Košice, Sputniková 13, 040 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44465742
Adresa:Košice, Južná trieda 119, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45358397
Adresa:Košice, Vodárenská 6, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45417423
Adresa:Košice, Alejová 5, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45965005
Adresa:Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Trieda SNP 73
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36201120
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 11, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Trieda SNP 73, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36201120
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Poštová 11, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36868957
Adresa:Humenné, Námestie slobody 13/25, PSČ 066 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, ul. kpt. Jaroša č. 15
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31723675
Adresa:Rožňava, Šafárikova 174, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Košice, Wurmova 6, 040 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36670448
Adresa:Bratislava, Tallerova 4, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47637463
Adresa:Bratislava, Hodžovo námestie 4, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Špišák

Košice, Wurmova 6, 040 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46017011
Adresa:Košice, Námestie osloboditeľov 20, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46720821
Adresa:Košice, Dénešová 12, PSČ 040 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Leopoldov, Gojdičova 13
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31420052
Adresa:Trenčín, Zelnica 1726/20, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Leopoldov, Gojdičova 478/13
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31420052
Adresa:Trenčín, Zelnica 1726/20, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Leopoldov, M.R.Štefánika 246/58, 920 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36274771
Adresa:Leopoldov, M. R. Štefánika 248, PSČ 920 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36274771
Adresa:Leopoldov, M. R. Štefánika 248, PSČ 920 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31420052
Adresa:Trenčín, Zelnica 1726/20, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Špišák

Malá Ida, Slnečnicová 12, 044 20
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51680092
Adresa:Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, PSČ 040 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51680092
Adresa:Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, PSČ 040 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Špišák

Malá Ida, Slnečnicová 379/12, 044 20
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47245549
Adresa:Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Titogradská 1399/7, PSČ 040 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50163469
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Popradská 82, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:47493526
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Popradská 82, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:51860562
Adresa:Košice - mestská časť Nad jazerom, Sputniková 1469/11, PSČ 040 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:51860562
Adresa:Košice - mestská časť Nad jazerom, Sputniková 1469/11, PSČ 040 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ján Spišák

Poproč, Požiarna č. 4
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17084075
Adresa:Medzev, Robotnícka č. 2
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník