Jozef Žitník ⇒ Obchodný register

Jozef Žitník

Banská Bystrica, Ul. Prof. Sáru 44, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36005932
Adresa:Brezno, Mostárenská 9, PSČ 977 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Jozef Žitník

Bučany, Bučany 521, 919 28
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36024562
Adresa:Banská Bystrica, ul. Profesora Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:36024562
Adresa:Banská Bystrica, ul. Profesora Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36025917
Adresa:Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36025917
Adresa:Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36050831
Adresa:Kremnica, Zechenterova 347/2, PSČ 967 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36632147
Adresa:Banská Bystrica, ul.prof.Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36632147
Adresa:Banská Bystrica, ul.prof.Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36643483
Adresa:Banská Bystrica, Ul. Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36643483
Adresa:Banská Bystrica, Ul. Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44432330
Adresa:Banská Bystrica, Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44432330
Adresa:Banská Bystrica, Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45497885
Adresa:Banská Bystrica, Cesta ku Smrečine 396/5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Jozef Žitník

Trnava, Hlboká 17
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31324428
Adresa:Zvolen, Trňanská 6, PSČ 960 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36024562
Adresa:Banská Bystrica, ul. Profesora Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36025917
Adresa:Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:34147454
Adresa:Trnava, Vajanského 18, PSČ 917 00
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:34147454
Adresa:Trnava, Vajanského 18, PSČ 917 00
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36050831
Adresa:Kremnica, Zechenterova 347/2, PSČ 967 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36026417
Adresa:Bratislava, Mestská 3, PSČ 831 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Jozef Žitník

Trnava, Hlboká 17, 917 00
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31324428
Adresa:Zvolen, Trňanská 6, PSČ 960 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:34132139
Adresa:Senica, Kolónia 542, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36224316
Adresa:Banská Bystrica, Na Uhlisku 1207/14, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:35903112
Adresa:Bratislava, Sibírska 35, PSČ 831 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Jozef Žitník

Trnava, Hlboká 17.
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:34107363
Adresa:Trnava, Vajanského 18, PSČ 917 00
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Výpočet čistej mzdy 2022

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky