Katarína Bírošová ⇒ Obchodný register

Katarína Bírošová

Spišská Nová Ves, Duklianska 52/25
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31736785
Adresa:Spišská Nová Ves, Rázusova ul. č. 1846, PSČ 052 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Katarína Birošová

Spišská Nová Ves, Duklianska 52/25, 052 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36177245
Adresa:Spišská Nová Ves, Radlinského 17/B, PSČ 052 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-

Katarína Bírošová

Spišská Nová Ves, Slovenská 12/10
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31736785
Adresa:Spišská Nová Ves, Rázusova ul. č. 1846, PSČ 052 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen