Katarína Bucsuházyová ⇒ Obchodný register

Katarína Bucsuházyová

Dunajská Streda, Ádorská 855/9, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36257907
Adresa:Dunajská Streda, Hlavná 5408/71, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36257907
Adresa:Dunajská Streda, Hlavná 5408/71, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46380264
Adresa:Dunajská Streda, Hlavná 81/35, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46380264
Adresa:Dunajská Streda, Hlavná 81/35, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Katarína Bucsuházyová

Šamorín, Gazdovský rad 32/67, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36257907
Adresa:Dunajská Streda, Hlavná 5408/71, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46380264
Adresa:Dunajská Streda, Hlavná 81/35, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník